« חזרה למילון מונחים

קלף פרוע (Wild Card), אירוע עתידי פוטנציאלי בעל סבירות נמוכה אך השפעה גדולה (אם יתרחש).

« חזרה למילון מונחים