« חזרה למילון מונחים

ריבוע התרחישים (Futures Square) הינו שיטה למיפוי מהיר וראשוני של ארבעה תרחישי קיצון. הלומדים מתבקשים באמצעות הנחיה רגשית (זיהוי הרגש מתעורר בהם) לציין ארבעה תרחישים אפשריים וסותרים: תרחיש צפוי לעומת תרחיש מפתיע, תרחיש חיובי לעומת תרחיש שלילי. שיטה זו מתאימה ללומדים בלתי מיומנים בחשיבת עתיד, או כמבוא לנושא חדש.

« חזרה למילון מונחים