« חזרה למילון מונחים

רלוונטיות (relevancy) של גוף במערכת היא הלימה בין התהליכים הפנימיים של הארגון לבית המציאות החיצונית.

« חזרה למילון מונחים