« חזרה למילון מונחים

שיטות חקרניות – אקספלורטוריות (Exploratory Methods), בשיטות אלו (לחשיבת עתיד) נקודת המוצא היא הסתכלות על היבטים הידועים מהעבר או המפציעים בהווה (למשל יכולות טכנולוגיות חדשות). מכאן מתקדמים אל העתיד תוך ניסיון לבחון את מירב האפשרויות העשויות להיפתח בעתיד.

« חזרה למילון מונחים