« חזרה למילון מונחים

בשיטות נורמטיבית (Normative Methods), לחשיבת עתיד נקודת המוצא היא עתיד רצוי, וממנה חוזרים אל ההווה כדי לראות האם וכיצד ניתן להשיג את העתיד הרצוי.

« חזרה למילון מונחים