« חזרה למילון מונחים

תודעת עתידים (Futures Consciousness), קבוצת יכולות ונטיות אישיות, שניתן לפתח ולטפח תוך תרגול והתנסות. תודעת עתידים כוללת 5 ממדים: פרספקטיבה של זמן, אמונות פַּעֲלָנוּת , פתיחות לאלטרנטיבות, תפישה מערכתית, והתייחסות לאחרים. הדוגלים ברעיון סבורים ששיפור תודעת העתידים עשוי לחזק את היכולת להיעשות מחוללי שינוי פעילים.

« חזרה למילון מונחים