« חזרה למילון מונחים

תוכן הלמידה (Learning content), הנושאים, האמונות, המושגים, העובדות וההתנהגויות המקובצים לעתים קרובות בתוך נושא או תחום למידה תחת ידע, מיומנויות, ערכים וגישות, הצפויים להילמד ומהווים בסיס להוראה ולמידה.

« חזרה למילון מונחים