« חזרה למילון מונחים

תוצאות למידה (Learning outcomes), מכלול הידע, המיומנויות, הכישורים, הגישות והערכים שלמד הלומד עם סיומה המוצלח של תוכנית חינוכית.

« חזרה למילון מונחים