« חזרה למילון מונחים

תסריט עתיד (Future Scenario), הינה שיטה לתכנון אסטרטגי שמטרתו הגשמת עתיד רצוי. בניגוד לנטייה הטבעית שלנו לתכנן מן ההווה לעבר העתיד באופן כרונולוגי, שיטה זו מלמדת שיש יתרון בתכנון הפוך, מן העתיד הרצוי אחורה עד להווה. באופן זה ניתן לקבוע באופן יציב את העתיד הרצוי וזמן ההתרחשות שלו ולתכנן בהתאם את השלבים הנדרשים בכדי להגשימו על לרגע ההווה. אופן תכנון אסטרטגי זה נקרא גם Backcasting.

« חזרה למילון מונחים