« חזרה למילון מונחים

תקני למידה (Learning standards), תקני למידה הם תיאורים כתובים תמציתיים של מה שצפויים התלמידים לדעת ולהיות מסוגלים לעשות בשלב מסוים של השכלתם. תקני למידה מתארים יעדים חינוכיים – כלומר, מה התלמידים היו צריכים ללמוד עד לסוף תקופת לימודים, אך הם אינם מתארים פרקטיקת הוראה, תוכנית לימודים או שיטת הערכה מסוימת.

« חזרה למילון מונחים