« חזרה למילון מונחים

תרחיש (Scenario), תרחישים הם "סיפורים" המתארים מצבים עתידיים אפשריים /חלופיים. בתרחיש מפורט יש תיאור של שורת ההתפתחויות המובילות אל אותו מצב עתידי. אם הסיפור ממש מפורט – אז התרחיש נקרא "תרחיש נרטיבי".

« חזרה למילון מונחים