• תחומי פעילות:

  • נקה בחירה

חשיבת עתיד ארגונית

ספטמבר 2021
חשיבת עתיד ארגונית שואפת לזהות את הסוגיות והאתגרים שישפיעו על הארגון, כדי לסייע בגיבוש מדיניות שתוביל לעתיד הרצוי לארגון.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

ערכת ארגון מורכב מסתגל

ינואר 2021
מערכת חינוך הפועלת כארגון חינוך מורכב מסתגל תוכל לספק חינוך רלוונטי, לצמוח ולהשתפר במציאות משתנה, ולהפוך למערכת חינוך מובילה ומתקדמת.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

פדגוגיה של חשיבת עתיד

ספטמבר 2021
האם העתיד חקוק או נתון להשפעת בחירותינו? מדוע שנרצה לחשוב באופן שיטתי על העתיד? ואיזו תועלת יכולה לצמוח לנו מכך?

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

דוח חשיבה מערכתית בחינוך

ספטמבר 2020
גישה, הכוללת מערך תיאוריות, כלים, שפה והלך רוח, אשר מאפשרת לשקף ולהתמודד עם מציאות מורכבת ומשתנה המאופיינת בריבוי אינטראקציות וקשרי גומלין.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית