• פעילויות ותוצרים:

  • נקה בחירה

דו"ח הנעה לפעולה; עתיד ההוראה בטווח הקצר

מרץ 2021
זרקור על: מגמות, תמונת עתיד והמלצות

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

ארגוני חינוך רדיקליים

דצמבר 2021
מבנה מערכת החינוך דורש שינוי תפיסתי עמוק, מאחר וחינוך רלוונטי ולמידה מיטבית דורשים פיתוח מגוון מודלים חדשניים של ארגוני חינוך.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

חשיבת עתיד ארגונית

ספטמבר 2021
חשיבת עתיד ארגונית שואפת לזהות את הסוגיות והאתגרים שישפיעו על הארגון, כדי לסייע בגיבוש מדיניות שתוביל לעתיד הרצוי לארגון.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

סריקת אופקים – Horizon Scanning

אוגוסט 2021
לזהות מה עשוי "להפציע", על סמך איסוף מידע ממגוון מקורות, המצביע על "איתותים" רלוונטיים המרמזים על כך.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

מבחן חוסן מדיניות / "מינהור רוח" – Policy Stress Testing / Wind Tunneling

אוגוסט 2021
לבחון את החוסן של אופציות מדיניות שונות, או של מרכיבים שונים של מדיניות, מול תרחישים שונים.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

סיעור מוחות על קלפים פרועים

אוגוסט 2021
העלאת רעיונות לקלפים פרועים, הערכה ותיעדוף

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

מיפוי דרכים – Roadmapping

אוגוסט 2021
תיאור גראפי ומילולי של סידרת אבני דרך ופעולות האמורות להוביל אל יעד עתידי מסוים

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

השלכה לאחור – Backcasting

אוגוסט 2021
לקבוע שלבים ואבני דרך להשגת עתיד רצוי.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

גיבוש חזון – Visioning

אוגוסט 2021
פיתוח חזון משותף של אנשי הארגון, שגם נתפש על ידם כניתן להגשמה.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

בניית תרחישים

אוגוסט 2021
בסיס לתכנון המסתמך על תמונות עתיד של תרחישים שונים ובחינת המשמעויות לגבי החלטות בהווה. לאפשר למקבלי החלטות להכין "תוכניות מגירה" בהתאם.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

צירי אי-וודאות

אוגוסט 2021
זיהוי אי-וודאויות חשובות עבור תחום מדיניות מסוים, במבט אל העתיד, כבסיס לבניית תרחישים בתחום זה.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

אופן עתידים – Futures Wheel

אוגוסט 2021
זיהוי ומיפוי של קשרים סיבתיים בין התפתחויות שונות, כדי להפיק תובנות לגבי האופן בו מגמות או התפתחויות חשובות עשויות להשפיע על תחום מדיניות או אסטרטגיה

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

1 / 212