• פעילויות ותוצרים:

  • נקה בחירה

סקר דלפי

אוגוסט 2021
שיטה לבניית תחזיות והערכות, כאשר לא קיימים נתונים וידע מהעבר. השיטה משמשת גם לגיבוש הסכמה בין מומחים או בעלי עניין בנושאי מדיניות.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

סיעור מוחות – Brainstorming

אוגוסט 2021
שיטה קלאסית להצפת ידע מהמשתתפים. הדגש בסיעור מוחות הוא עידוד להעלאת רעיונות חופשית בנושא שעל הפרק, לרבות רעיונות "פרועים".

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

ראיונות ושיטת שבע השאלות

אוגוסט 2021
לזהות סוגיות אסטרטגיות שיהיה צורך לטפל בהן במסגרת חשיבת העתיד הארגונית. תוך כדי כך אפשר גם לזהות השקפות מנוגדות אצל המרואיינים.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

ניתוח מגמות – Trend Analysis

אוגוסט 2021
הערכה כמותית של התנהגות מגמה מסוימת בעתיד (בטווח זמן מוגדר) על סמך נתונים כמותיים זמינים מהעבר והבאה בחשבון של גורמים העשויים לשנות את התנהגות המגמה.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

שלושת האופקים

אוגוסט 2021
להבין את הדינמיקה של תרחיש לאורך זמן, ולחקור את השינוי הנדרש ליישומו

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית, פדגוגיה של חשיבת עתיד

מעבר לעתיד

אוגוסט 2021
בניית נקודת מבט על אירועי עבר חשובים, ושינויים עיקריים (שלושה) שחלו בהיבט היסטורי רלוונטי, וחקירה כיצד השינוי יחל בעתיד.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

העתיד רלבנטי עבורכם? קבלו שני כלים

אוגוסט 2021
אופן עתידים ומגמותיד הינם כלים המתרגלים חשיבת עתיד ומסייעים לניתוח השלכות וזיהוי איומים והזדמנויות של מגמות, אירועים, והחלטות אישיות על תחומי השפעה.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית, פדגוגיה של חשיבת עתיד

דוח זום אין זום אאוט – המכון לחקר עתידים

אפריל 2020
בעקבות משבר הקורונה, התבצע שיח לימוד עמיתים עם אנשי חינוך בארץ ובעולם, שעסק בהתמודדות השדה החינוכי ובאילו כלים ניתן לעשות שימוש.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

2 / 212