• תחומי פעילות:

  • פעילויות ותוצרים:

  • נקה בחירה

ארגוני חינוך רדיקליים

דצמבר 2021
מבנה מערכת החינוך דורש שינוי תפיסתי עמוק, מאחר וחינוך רלוונטי ולמידה מיטבית דורשים פיתוח מגוון מודלים חדשניים של ארגוני חינוך.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

חשיבת עתיד ארגונית

ספטמבר 2021
חשיבת עתיד ארגונית שואפת לזהות את הסוגיות והאתגרים שישפיעו על הארגון, כדי לסייע בגיבוש מדיניות שתוביל לעתיד הרצוי לארגון.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

פדגוגיה מוטת עתיד 2030

ינואר 2020
הספר השלישי בסדרת ספרי "פדגוגיה מוטת עתיד" בגרסה דיגיטלית המציג את תפיסת הפמ"ע ותפיסת חינוך 2030 של ה-OECD.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

חילוץ היסט ופוטנציאל

אוגוסט 2021
פיתוח הבנה של הפערים בין נקודות המוצא של המערכות שלנו והמגמות המובילות בהווה, לצד חילוץ הבנות ביחס לפוטנציאל העתידי והסיכונים וההזדמנויות שגלומות בו.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

ניתוח CLD

אוגוסט 2021
דיאגרמת משוב סיבתי היא תיאור של רכיבים ויחסי גומלין במערכת המסייע לנתח את הסיבות למציאות הנוכחית, ולגבש נתיבי השפעה על הדפוסים במערכת.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

מסגרת קינפין

אוגוסט 2021
סיווג של אופי האתגר המערכתי וכיצד נפתח עבורו מענה

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

מפות חשיבה

אוגוסט 2021
חידוד ההבנה שלנו על המרכיבים במערכת, מערכות היחסים בניהם, ולאפשר פיתוח ידע רציף על האתגרים המערכתיים לאורך זמן

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

מודל מערכתי לאסטרטגיה

אוגוסט 2021
קידום קוהרנטיות בין היכולות של הארגון שלנו, הסביבה המערכתית שבה אנו פועלים והיעדים שאנחנו מנסים להשיג.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

ניהול תהליך חשיבה מערכתי

אוגוסט 2021
דיאגרמת משוב סיבתי היא תיאור של רכיבים ויחסי גומלין במערכת המסייע לנתח את הסיבות למציאות הנוכחית, ולגבש נתיבי השפעה על הדפוסים במערכת.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

סריקת אופקים – Horizon Scanning

אוגוסט 2021
לזהות מה עשוי "להפציע", על סמך איסוף מידע ממגוון מקורות, המצביע על "איתותים" רלוונטיים המרמזים על כך.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית