• תחומי פעילות:

  • פעילויות ותוצרים:

  • נקה בחירה

תסריט עתיד

אוגוסט 2021
תכנון מפת דרכים להגשמת עתיד רצוי

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

שמונה השאלות

אוגוסט 2021
הגדרת אסטרטגיות למימוש חזון מקצועי מוגדר

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

ריבוע התרחישים

אוגוסט 2021
מיפוי ראשוני של ארבעה תרחישים אפשריים לנושא עתידני

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

פתית שלג מקצועי

אוגוסט 2021
חקר השלכות ומשמעויות עתיד מקצועי אישי אפשרי

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

עוגת העתיד שלי

אוגוסט 2021
סיעור מוחין ראשוני לגבי העתיד בפרישה רחבה של תחומים

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

סיעור טס"כפח (STEEP)

אוגוסט 2021
סיעור מוחין להעמקה בנושא עתידני חדש

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

מניפת עתיד

אוגוסט 2021
מיפוי וסיווג תרחישים עתידיים הנובעים ממגמת הווה

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

טריאדה חינוכית

אוגוסט 2021
כלי לבניית יחידות הוראה מודולריות בנושא עתידנות (ובנושאים נוספים)

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

מבחן חוסן מדיניות / #95excludeGlossary – Policy Stress Testing / Wind Tunneling

אוגוסט 2021
לבחון את החוסן של אופציות מדיניות שונות, או של מרכיבים שונים של מדיניות, מול תרחישים שונים.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

סיעור מוחות על קלפים פרועים

אוגוסט 2021
העלאת רעיונות לקלפים פרועים, הערכה ותיעדוף

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

מיפוי דרכים – Roadmapping

אוגוסט 2021
תיאור גראפי ומילולי של סידרת אבני דרך ופעולות האמורות להוביל אל יעד עתידי מסוים

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית