• תחומי פעילות:

  • פעילויות ותוצרים:

  • נקה בחירה

ממבחנים בין לאומיים לתפיסת החינוך 2030

אוגוסט 2021
מקומו של החינוך במציאות המשתנה | תפיסה גלובלית הוליסטית, שעל-פיה החינוך הוא אמצעי להשיג יעד על – השלומות (Well-Being).

תחומי פעילות:

חקר עתידים

ערכת ארגון מורכב מסתגל

ינואר 2021
מערכת חינוך הפועלת כארגון חינוך מורכב מסתגל תוכל לספק חינוך רלוונטי, לצמוח ולהשתפר במציאות משתנה, ולהפוך למערכת חינוך מובילה ומתקדמת.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

פדגוגיה של חשיבת עתיד

ספטמבר 2021
האם העתיד חקוק או נתון להשפעת בחירותינו? מדוע שנרצה לחשוב באופן שיטתי על העתיד? ואיזו תועלת יכולה לצמוח לנו מכך?

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

העתיד רלבנטי עבורכם? קבלו שני כלים

אוגוסט 2021
אופן עתידים ומגמותיד הינם כלים המתרגלים חשיבת עתיד ומסייעים לניתוח השלכות וזיהוי איומים והזדמנויות של מגמות, אירועים, והחלטות אישיות על תחומי השפעה.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית, פדגוגיה של חשיבת עתיד

מגמות חיוביות – לחיות לצד הקורונה

אפריל 2021
רשימת מגמות אשר החלו לבצבץ ברמה זו או אחרת של עוצמה בתקופת הקורונה, והן בעלות פוטנציאל רב לתרום לשפר את החינוך והלמידה בטווח הבינוני והארוך.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

תבנית לפיתוח מודל בית הספר כארגון מורכב מסתגל

אפריל 2021
תבנית זו באה לסייע בבניית מודל 'בית הספר כארגון מורכב מסתגל' ובה היבטים של בניית מודל ועקרונות ארגון מורכב מסתגל.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

מודל בשלות להערכת ביה"ס כארגון מורכב מסתגל

אפריל 2021
קיימות 3 רמות בשלות בהן יכול להימצא בית ספר המוערך כארגון מורכב מסתגל

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

תמות מרכזיות מתוך פדרציה אלטרנטיבית

אפריל 2021
המודלים שנוצרו במהלך הפדרציה האלטרנטיבית וחלוקה לתמות מרכזיות.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

האתגר | מנווטים במציאות החדשה

אפריל 2021
פיתוח ארגז כלים משותף למורים ותלמידים לניווט במציאות החדשה. קחו ועשו זאת לשלכם!

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

דוח חשיבה מערכתית בחינוך

ספטמבר 2020
גישה, הכוללת מערך תיאוריות, כלים, שפה והלך רוח, אשר מאפשרת לשקף ולהתמודד עם מציאות מורכבת ומשתנה המאופיינת בריבוי אינטראקציות וקשרי גומלין.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

דוח ארגון מורכב מסתגל – המכון לחקר עתידים

אוגוסט 2020
מסגרת תפישתית ארגונית לבתי הספר, המיועדת לתמוך ביכולתם של בתי הספר להתנהל באופן אפקטיבי במציאות המורכבת והמשתנה.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית