• תחומי פעילות:

  • פעילויות ותוצרים:

  • נקה בחירה

דוח זום אין זום אאוט – המכון לחקר עתידים

אפריל 2020
בעקבות משבר הקורונה, התבצע שיח לימוד עמיתים עם אנשי חינוך בארץ ובעולם, שעסק בהתמודדות השדה החינוכי ובאילו כלים ניתן לעשות שימוש.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

למידה משולבת היברידית

יוני 2020
למידה משולבת מספקת מענה איכותי ומותאם אישית למגוון צרכי הלומדים, מהווה פלטפורמה להתפתחות כשירויות נדרשות למציאות המורכבת והמשתנה.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

דו"ח מגמות – מבט על חטיבת הביניים

מאי 2020
מיפוי המצב הקיים בחטיבות הביניים בעולם, זיהוי מגמות עולמיות המשפיעות על פעילות חטיבות הביניים ובסבירות גבוהה תשפענה גם בעתיד, ומודלים של הוראה ולמידה.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

מסלולי הרצה האתר – המכון לחקר עתידים

אפריל 2020
אתר ״מסלולי ההרצה" הנה אסופה של יוזמות וכלים חדשניים לחינוך במציאות משתנה, שיצרו 42 מוסדות חינוך.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

מסלולי הרצה | סלפי סקול-המכון לחקר עתידים

אפריל 2020
גלריית סרטוני סלפי סקול. כל סרטון מכיל 2 דק שבו מוצגת היוזמה ופרקטיקות מובילות של למידה והוראה ברוח מודל פדגוגית מוטת עתיד.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

דו"ח חשיבה מחשובית אתגרים והמלצות בעיצוב

מרץ 2020
חשיבה מחשובית או חישובית (Thinking Computational) מציעה גישה שיטתית לפתרון בעיות בתחומי ידע רבים ולא רק במדעי המחשב.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

יוזמות וכלים חינוכיים חדשים לחינוך

ינואר 2020
יוזמות וכלים שנוצרו בשדה החינוכי ברוח מודל פדגוגית מוטת עתיד.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

דו#80excludeGlossarybackground_background#81excludeGlossaryclassic#82excludeGlossarybackground_background#83excludeGlossaryclassic#84excludeGlossarybackground_background#85excludeGlossaryclassic#86excludeGlossarybackground_background#87excludeGlossaryclassic#88excludeGlossaryע לפרקטיקות יישומיות

אפריל 2020
תכנית ״מסלולי ההרצה" הנה אסופה של יוזמות ופרקטיקות חדשניות שיצרו 42 מוסדות חינוך שלקחו חלק בלמידה אקדמית וסדנאית ברוח פדגוגיה מוטת עתיד.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

מצפן הלמידה 2030 של ה-OECD | תקציר יישומי

ינואר 2020
מהו מצפן הלמידה? איך יראה בוגר מערכת החינוך? ומהן ההמלצות ליישום תהליך שינוי הלמידה בסביבה משתנה.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

מגמות בחינוך לגיל הרך-המכון לחקר עתידים

ינואר 2020
התפישה העדכנית של הגן העתידי ובניית אקו-סיסטם ארגוני תומך ומאפשר לגיל הרך, העוסק במגמות עתידיות המשפיעות על החינוך הקדם יסודי (גילאי 3-6).

תחומי פעילות:

חקר עתידים

אבני הבניין 2030 | מיומנויות העתיד הרצאה | דר' עדי וגרהוף

פברואר 2019
כיצד מגמות עולמיות משפיעות עלינו? (כבר עכשיו וגם בעתיד). "מה" הלומד צריך לקבל כדי להתמודד עם המגמות הללו?

תחומי פעילות:

חקר עתידים