• תחומי פעילות:

  • פעילויות ותוצרים:

  • נקה בחירה

פמ״ע מהדורה שניה 2019: פדגוגיה מוטת עתיד

ינואר 2019
מודל מעודכן של פדגוגיה מוטת עתיד, המתמקד בששת עקרונות הליבה: פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ותכלול של זהות וייעוד אישי.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

פדגוגיה מוטת עתיד | ראיון עם דר' עופר מורגנשטרן

אוקטובר 2018
מה הצורך בפדגוגיה מוטת עתיד? ד"ר עופר מורגנשטרן מרצה ויועץ אקדמי בתחום חשיבת עתיד.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

דו"ח כשירות תרבותית

יוני 2018
דוּחַ זה בוחן מגמות עתידיות בתחום הכשירות התרבותית, סוקר בקצרה את התפיסות הבולטות בתחום זה ומציג המלצות ליישום.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

דוח עיור וחינוך: מגמות, אתגרים והמלצות לפיתוח

ינואר 2018
המגמות העיקריות שישפיעו על התפתחות הערים והקשר בין העיור לחינוך.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

כרטיסיות מגמות בעיצוב סביבה

יולי 2017
כרטיסיות מרחבי למידה ויצירה (M21) בשטחים בלתי מנוצלים (כגון ספרייה) בהלימה לפדגוגיה מוטת עתיד.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

פמ״ע מהדורה ראשונה 2016: מתווה מדיניות מו״פ

דצמבר 2016
מתווה מדיניות מו"פ לפדגוגיה מוטת עתיד. מגמות, אתגרים, עקרונות והמלצות.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

מתווה מדיניות מו"פ לפדגוגיה מוטת עתיד

נובמבר 2016
בעולם החינוך נדרשת פדגוגיה המספקת מענה לאתגרים הנגזרים מהמגמות העתידיות ומכשירה את הלומדים לקראת חיים עתידיים בסביבה מורכבת, אי ודאית ורצופת תמורות.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

מניפת האתגרים | המכון לחקר עתידים

יולי 2016
מניפת גווני העתיד | מגמות ואתגרים שונים בתחום החינוך על פי חלוקה לשמונה המרכיבים המרכזיים בעולם הפדגוגיה.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

קלפים פרועים – הוראות משחק | המכון לחקר עתידים

יולי 2016
הוראות כתיבת תרחיש עתידי המתייחס למגמה, הקשר, אובייקט והלך רוח מסויים.

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

כלים – קלפים פרועים – אתר-המכון לחקר עתידים

יולי 2016
משחק קלפים פרועים אינטרנטי | הפעלת חשיבה יצירתית להתמודדות עם צירופי תרחישים מפתיעים ולא מוכרים ליצירת מציאות עתידית הגיונית.

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

כלים | קלפים פרועים – להדפסה

יולי 2016
משחקים בתרחישים עתידיים | קלפים להדפסה

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

כלים | שקפים פרועים | המכון לחקר עתידים

יולי 2016
כלי עזר לפעילות חיזוי מגמות ותרחישי עתיד פרועים.

תחומי פעילות:

חקר עתידים