• פעילויות ותוצרים:

  • נקה בחירה

פיתוח כשירויות

מרץ 2022
כדי לפעול מול אתגרים מורכבים בעולם של מציאות משתנה נדרש שימוש משולב בכשירויות שהם תמהיל של ידע, מיומנויות, גישות וערכים.

תחומי פעילות:

מודל פדגוגיה מוטת עתיד 4.0

ינואר 2022
המאה ה-21 מאופיינת במציאות מורכבת ומשתנה (VUCA), שבה מתחוללות מגמות שינוי בכל תחומי החיים ובכללם בתחום החינוך (STEEP). מציאות זו מייצרת באופן מתמיד…

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

שמונה השאלות

אוגוסט 2021
הגדרת אסטרטגיות למימוש חזון מקצועי מוגדר

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

ריבוע התרחישים

אוגוסט 2021
מיפוי ראשוני של ארבעה תרחישים אפשריים לנושא עתידני

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

פתית שלג מקצועי

אוגוסט 2021
חקר השלכות ומשמעויות עתיד מקצועי אישי אפשרי

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

עוגת העתיד שלי

אוגוסט 2021
סיעור מוחין ראשוני לגבי העתיד בפרישה רחבה של תחומים

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

סיעור טס"כפח (STEEP)

אוגוסט 2021
סיעור מוחין להעמקה בנושא עתידני חדש

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

מניפת עתיד

אוגוסט 2021
מיפוי וסיווג תרחישים עתידיים הנובעים ממגמת הווה

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

טריאדה חינוכית

אוגוסט 2021
כלי לבניית יחידות הוראה מודולריות בנושא עתידנות (ובנושאים נוספים)

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

שלושת האופקים

אוגוסט 2021
להבין את הדינמיקה של תרחיש לאורך זמן, ולחקור את השינוי הנדרש ליישומו

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית, פדגוגיה של חשיבת עתיד

1 / 212