• תחומי פעילות:

  • נקה בחירה

היום שאחרי הקורונה

דצמבר 2020

תחומי פעילות:

חקר עתידים

מודל פדגוגיה מוטת עתיד 4.0

ינואר 2022
המאה ה-21 מאופיינת במציאות מורכבת ומשתנה (VUCA), שבה מתחוללות מגמות שינוי בכל תחומי החיים ובכללם בתחום החינוך (STEEP). מציאות זו מייצרת באופן מתמיד…

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

דוח ארגון מורכב מסתגל – המכון לחקר עתידים

אוגוסט 2020
מסגרת תפישתית ארגונית לבתי הספר, המיועדת לתמוך ביכולתם של בתי הספר להתנהל באופן אפקטיבי במציאות המורכבת והמשתנה.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

מצפן הלמידה 2030 של ה-OECD | תקציר יישומי

ינואר 2020
מהו מצפן הלמידה? איך יראה בוגר מערכת החינוך? ומהן ההמלצות ליישום תהליך שינוי הלמידה בסביבה משתנה.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

אבני הבניין 2030 | מיומנויות העתיד הרצאה | דר' עדי וגרהוף

פברואר 2019
כיצד מגמות עולמיות משפיעות עלינו? (כבר עכשיו וגם בעתיד). "מה" הלומד צריך לקבל כדי להתמודד עם המגמות הללו?

תחומי פעילות:

חקר עתידים

פדגוגיה מוטת עתיד | ראיון עם דר' עופר מורגנשטרן

אוקטובר 2018
מה הצורך בפדגוגיה מוטת עתיד? ד"ר עופר מורגנשטרן מרצה ויועץ אקדמי בתחום חשיבת עתיד.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

כרטיסיות מגמות בעיצוב סביבה

יולי 2017
כרטיסיות מרחבי למידה ויצירה (M21) בשטחים בלתי מנוצלים (כגון ספרייה) בהלימה לפדגוגיה מוטת עתיד.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

מתווה מדיניות מו"פ לפדגוגיה מוטת עתיד

נובמבר 2016
בעולם החינוך נדרשת פדגוגיה המספקת מענה לאתגרים הנגזרים מהמגמות העתידיות ומכשירה את הלומדים לקראת חיים עתידיים בסביבה מורכבת, אי ודאית ורצופת תמורות.

תחומי פעילות:

חקר עתידים