• תחומי פעילות:

  • נקה בחירה

מגמות בחינוך לגיל הרך-המכון לחקר עתידים

ינואר 2020
התפישה העדכנית של הגן העתידי ובניית אקו-סיסטם ארגוני תומך ומאפשר לגיל הרך, העוסק במגמות עתידיות המשפיעות על החינוך הקדם יסודי (גילאי 3-6).

תחומי פעילות:

חקר עתידים

דו"ח כשירות תרבותית – המכון לחקר עתידים

יוני 2018
דוּחַ זה בוחן מגמות עתידיות בתחום הכשירות התרבותית, סוקר בקצרה את התפיסות הבולטות בתחום זה ומציג המלצות ליישום.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

דוח עיור וחינוך: מגמות, אתגרים והמלצות לפיתוח

ינואר 2018
המגמות העיקריות שישפיעו על התפתחות הערים והקשר בין העיור לחינוך.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

2 / 212