• פעילויות ותוצרים:

  • נקה בחירה

תמות מרכזיות מתוך פדרציה אלטרנטיבית

אפריל 2021
המודלים שנוצרו במהלך הפדרציה האלטרנטיבית וחלוקה לתמות מרכזיות.

תחומי פעילות:

דוח חשיבה מערכתית בחינוך

ספטמבר 2020
גישה, הכוללת מערך תיאוריות, כלים, שפה והלך רוח, אשר מאפשרת לשקף ולהתמודד עם מציאות מורכבת ומשתנה המאופיינת בריבוי אינטראקציות וקשרי גומלין.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

דוח ארגון מורכב מסתגל – המכון לחקר עתידים

אוגוסט 2020
מסגרת תפישתית ארגונית לבתי הספר, המיועדת לתמוך ביכולתם של בתי הספר להתנהל באופן אפקטיבי במציאות המורכבת והמשתנה.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

2 / 212