גלגל עתידים

המכון לחקר עתידים בחינוך מציג את המתודה:

גלגל עתידים

זמן למידה

30-45 דק'

מס' משתתפים

תלמיד יחיד, קבוצה, או כיתה

תיאור ושימוש עיקרי

מיפוי השלכות של תרחיש עתידי

לכל תרחיש יש השלכות, חיוביות ושליליות, ישירות ועקיפות. גלגל עתידים מאפשר באמצעות סדרת שאלות "ואז?" למפות השלכות רבות ולהגיע לתובנות בלתי טריוויאליות.
גלגל עתידים הינו כלי יעיל וקל ליישום למיפוי השלכות של תרחיש. יחודו הוא שהוא עשוי להפתיע את המשתמש בו ולהביאו לתובנות חדשות, גם בעבודה עצמאית (ולא כחלק מדיון קבוצתי)

זמן למידה

30-45 דק'

מס' משתתפים

תלמיד יחיד, קבוצה, או כיתה

תנאים והכנות מקדימות

שלב ההכנות המקדימות

יש לקבוע את הדיון בחדר שבו יש לוח או יכולת לערוך בזמן אמת על גבי מצגת.

 
 
 
 
שלבי הפעילות – צעד אחר צעד

שלב ראשון – הצגת תרחיש
הצגת תרחיש על ידי המורה, למשל: בני אדם חיים באריכות חיים של 200 שנה בבריאות טובה

שלב שני – הסבר לתלמידים על שימוש בכלי

  1. רשמו את התרחיש באליפסה המרכזית
  2. רשמו באליפסה המוצבעת בחץ תוצאה אפשרית של האמור באליפסה המצביעה
  3. מתחו חיצים נוספים בין אליפסות לאליפסות סמוכות וחזרו על שלב 2
  4. אין מחסור באליפסות למילוי. ניתן להצמיד דפים זה לזה ליצירת גיליון גדול יותר

שלב שלישי – עבודה עצמית או קבוצתית

אם ראשית התלמידים עובדים כקבוצה, יש להנחות את התלמידים שכל רעיון שמעלה על ידי אחד התלמידים עולה על הדף בלי שיפוטיות מצד עמיתיו.

משך פעילות 30 דק'.

שלב רביעי – עבודה כיתתית

רב שיח של כלל הלומדים והמורה.
המורים מציגים גיליון גדול שנתלה על הלוח או לוח ייעודי עליו מודפס דגם השיטה ומזמינים את התלמידים להשתתף ולהציע כיצד לעדכן את הגיליון. ניתן ורצוי לאפשר דיון על ההצעות השונות.

משך פעילות 15 דק'.

שלב הרפלקציה והסיכום
רצוי לצלם את התוצר הכיתתי ולשלוח לכלל התלמידים.

Glenn, J. C. (2009). The futures wheel. Futures research methodology—version3.

טיפים וחסמים

דוגמה

בבחינת ההשלכות של תרחיש הפיכת בשר מעבדה למוצר הבשר הסטנדרטי, יכולות לעלות ההשלכות המיידיות של צמצום גדול של ענפי חקלאות החי (בקר, לול, דגה, חזירים, סרטנים וכד'). ההשלכה של זה היא גל אבטלה גדול, וכן ירידה משמעותית בזיהום הסביבתי הנובע מענפים אלו. השלכה נוספת של בשר מעבדה עשויה להיות ירידה משמעותי בעלות  המזון וכתוצאה מכך עליה בביטחון התזונתי והבריאות של העולם השני והשלישי וכתוצאה מכך עליה בילודה והגדלת פיצוץ האוכלוסין.