מפת דרכים – Roadmapping

המכון לחקר עתידים בחינוך מציג את המתודה:

מפת דרכים – Roadmapping

זמן למידה

30 – 45 דקות (תלוי במידת ההעמקה והצגת דוגמאות)

מס' משתתפים

רצוי לפחות 4

תיאור ושימוש עיקרי

תיאור גרפי ומילולי של סדרת אבני דרך ופעולות האמורות להוביל אל יעד עתידי מסוים
ניתן לומר שמיפוי דרכים נמצא ב"תחום האפור" בין חיזוי לבין תכנון.

הגישה של מיפוי דרכים מוכרת במיוחד בתחום הפיתוחים הטכנולוגיים, אשר בו נפוץ המושג TRM –  Technology Roadmap. אחת החברות הראשונות שבנו מפת דרכים במסגרת ניתוח של שינויים צפויים בשוק ובטכנולוגיה בתחום התקשורת הייתה חברת מוטורולה, בשנת 1970 (מקור: Forlearn). מפת דרכים טכנולוגית ידועה (ומפורטת מאוד, עם נתונים טכניים רבים) היא "מפת דרכים טכנולוגית גלובלית עבור מוליכים למחצה", המתפרסמת מדי שנה ע"י קבוצה של תעשיות אלקטרוניקה.

בהקשר הרחב יותר של חשיבת עתיד (ובעקבות ה-Toolkit הבריטי), מפת דרכים יכולה להראות איך מגוון של תשומות (למשל מחקר ופיתוח, מגמות, צעדי מדיניות) ישתלבו יחד, על פני תקופת זמן מסוימת, לעיצוב פיתוח עתידי של המדיניות או האסטרטגיה בתחום שהוא מוקד העניין של הארגון. זה כולל העמקת ההבנה של הקשרים והיחסים המורכבים בין מרכיבים שונים.

זמן למידה

30 – 45 דקות (תלוי במידת ההעמקה והצגת דוגמאות)

מס' משתתפים

רצוי לפחות 4

תנאים והכנות מקדימות

שלב ההכנות המקדימות

יש לקבוע את הדיון בחדר שבו יש לוח או יכולת לערוך בזמן אמת על גבי מצגת ולהקרין סרטון.

סרטון (כ-3 דקות) על מיפוי דרכים

 

 
 

מקור:

The Future Is Ours: Strategic Foresight toolkit – making better decisions,  https://resourcecentre.savethechildren.net/library/future-ours-strategic-foresight-toolkit-making-better-decisions

 

ברשת ניתן למצוא כלי תוכנה התומכים בבנייה של מפת דרכים. בדרך כלל אלה כלים שמתאימים למפת דרכים טכנולוגית, פיתוח מוצר, ניהול פרויקט וכו'. אחדים מהם מתאימים גם למפת דרכים של אסטרטגיה. ניתן למצוא אתרים ובהם רשימות כלים והשוואה ביניהם, למשל:

Best Strategy and Innovation Roadmapping Tools Software

 

 
שלבי הפעילות – צעד אחר צעד
שלבי העבודה עם המתודה 
 

בדרך כלל בונים את מפת הדרכים על סמך איסוף מידע רלוונטי  ותוך התייעצות עם מומחים, לפעמים בסדרה של סיעורי מוחות או סדנאות חשיבה.

מפת דרכים בסיסית/ראשונית יכולה להיבנות בסדנת חשיבה אחת של מספר שעות, עם קבוצות עבודה (באופן דומה לכלי "השלכה לאחור").

 

בשלב ראשון בונים טיוטה ראשונית של מפת הדרכים, שבה אבני הדרך עדיין לא מגובשות ואולי גם לא ממוקמות עדיין על ציר הזמן.

בשלב שני נעזרים במידע ותובנות שהושגו בפעילויות אחרות (במיוחד בסריקת אופקים וראיונות), כדי לבנות מפת דרכים מפורטת ומובנת יותר, ועם מיקום אבני הדרך על ציר הזמן.

מומלץ שלב שלישי, ובו מתקפים את מפת הדרכים על סמך משוב ממספר מומחים ובעלי עניין.  בהתאם לצורך, אפשר לקיים סדנת חשיבה נוספת לעדכון ועידון של מפת הדרכים.

 

מפת דרכים (גראפית בליווי הסבר מילולי מפורט) של הסוגיות הרלוונטיות, לאורך ציר הזמן, ועם קישורים להתפתחויות רלוונטיות. ראייה הוליסטית של מדיניות הארגון, לרבות תובנות לגבי הקשרים הסיבתיים בין מרכיבי מדיניות לבין גורמים והיבטים חיצוניים.

 

The Futures Toolkit:  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/674209/futures-toolkit-edition-1.pdf

 

FORLEARN, www.foresight-platform.eu/community/forlearn/how-to-do-foresight/methods/roadmap/

The Future Is Ours: Strategic Foresight toolkit – making better decisions,  https://resourcecentre.savethechildren.net/library/future-ours-strategic-foresight-toolkit-making-better-decisions

Foresight Methodologies – Text book, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), 2004, www.researchgate.net/publication/323015413_Foresight_Methodologies_-_Text_book (Technology Roadmapping, p. 129-145)

Fast-start technology roadmapping (PPT presentation), https://slideplayer.com/slide/5940744/

The Millennium Project, Futures Research Methodology—V3.0

Shaping Tomorrow: https://www.shapingtomorrow.com/media-centre/pf-ch03.pdf

טיפים וחסמים

  • מפת דרכים, בהקשר הארגוני או העסקי, היא תיאור סידרה של פעולות האמורות להוביל אל יעד עתידי מסוים. הרעיון משיק במידה רבה לשיטת "השלכה לאחור" – Backcasting. למעשה "השלכה לאחור" היא אמצעי ו"מפת דרכים" היא התוצאה. ההבדל הקונספטואלי הוא בכך שמפת דרכים נבנית לא בהכרח רק תוך הסתכלות ביעד עתידי מוגדר במדויק או תרחיש עתידי רצוי, כלומר נקודת המוצא לא חייבת להיות בזמן מסוים בעתיד. במקרה כזה מפת הדרכים תוכל להציג אבני דרך רצויות, על סמך הסתכלות קדימה (ולא אחורה כמו ב-Backcasting), על סמך חיזוי של שינויים צפויים בתחום הרלוונטי. בחקר עתידים מפות דרכים יכולות לסייע לבניית מתווה של תרחיש בתחום מסוים.
  • חשוב לציין שמיפוי דרכים היא שיטה גמישה, וכל ארגון יכול לאמץ או לפתח תהליך משלו לצורך בנייה של מפת דרכים שעשויה לסייע לו בקביעת מדיניות.

 

דוגמה של מפת דרכים גנרית האופיינית לתחום העסקי

https://slideplayer.com/slide/5940744/