אופן עתידים – Futures Wheel

המכון לחקר עתידים בחינוך מציג את המתודה:

אופן עתידים – Futures Wheel

זמן למידה

כשעה (תלוי בהצגת דוגמאות)

מס' משתתפים

לפחות 3

תיאור ושימוש עיקרי

זיהוי ומיפוי של קשרים סיבתיים בין התפתחויות שונות, כדי להפיק תובנות לגבי האופן בו מגמות או התפתחויות חשובות עשויות להשפיע על תחום מדיניות או אסטרטגיה שבה עוסקים.

 

בתיאור שיטת סיעור המוחות (אחד הכלים באתר), נעשתה הבחנה בין סיעור מוחות מובנה לבין סיעור מוחות לא-מובנה. אופן עתידים הוא צורה של סיעור מוחות מובנה, שבו המשתתפים משתדלים לתאר כיצד מגמות או התפתחויות חשובות עשויות להשפיע על תחום מדיניות או אסטרטגיה שבה הם עוסקים. השיטה יעילה במיוחד לזיהוי ומיפוי של קשרים סיבתיים בין התפתחויות שונות, בעזרת גרפיקה מתאימה כפי שיוצג בהמשך.

זמן למידה

כשעה (תלוי בהצגת דוגמאות)

מס' משתתפים

לפחות 3

תנאים והכנות מקדימות

שלב ההכנות המקדימות

השימוש באופן עתידים יכול לסייע לארגון בתכנון וקבלת החלטות, תוך מודעות להשלכות עתידיות אפשריות של שינויים והתפתחויות בעלות חשיבות לארגון. זאת ע"י  סיעור מוחות מובנה על רעיונות, פתרונות, מוצרים או שירותים עתידיים וכו'  –  כל זאת תוך כדי התחשבות בהזדמנויות וסיכונים  עתידיים.

 

ברשת זמינים כלים גראפיים המאפשרים לבנות תבנית מתאימה לאופן עתידים. דוגמה כלי גראפי כזה.

 

תבנית גראפית מקוונת לאופן עתידים

 

 

שלבי הפעילות – צעד אחר צעד
שלבי העבודה עם המתודה 
 

מתחילים מעיגול מרכזי (מרכז או "טבור" האופן) ובו רושמים אירוע, שינוי, או התפתחות בעלי חשיבות אסטרטגית לארגון. למשל, "מגיפה עולמית", "ביטול בחינות בגרות", פריצת דרך מדעית-טכנולוגית מסוימת, וכו'.

אחר כך המשתתפים בונים (תוך כדי דיון והחלפת דעות) את "החישורים" של האופן ע"י זיהוי ההשלכות הישירות (השלכות ראשוניות או "השלכות מסדר ראשון") של האירוע שבמרכז. בהמשך מזהים השלכות של ההשלכות, (כלומר השלכות שניוניות או "השלכות מסדר שני") וכך הלאה.

בדרך כלל מפסיקים אחרי השלכות מסדר שלישי (שלישוניות) או השלכות מסדר רביעי, ולפעמים מסתפקים בסדר שני. לפעמים משתדלים לזהות גם קשרים הדדיים בין השלכות שונות.

 

תהליך אופייני של אופן עתידים נמשך בערך 3.5 שעות וכולל את השלבים הבאים:

 1. הכנה – הגדרה ותיאור של השינוי הנחקר (מגמה, אירוע עתידי, החלטה ארגונית עתידית) והגדרת תחומי ההשלכות שיידונו במסגרת הפעילות. (כ-15 דקות)
 2. הצגה של שיטת אופן העתידים במליאה –  (30 דקות)
 3. הגדרת מעגל ההשלכות הראשוניות של השינוי (20 דקות)
 4. הגדרת מעגל ההשלכות השניוניות של השינוי (20 דקות)
 5. הגדרת מעגל ההשלכות השלישוניות של השינוי (20 דקות)
 6. דרוג סבירות של ההשלכות (אופציונלי) (20 דקות)
 7. זיהוי סיכונים והזדמנויות הנגזרים מהשינוי (אופציונלי) (20 דקות)
 8. הגדרת מענים ארגוניים להזדמנויות והאיומים (אופציונלי) (20 דקות)
 9. סיכום התובנות שהופקו והצגת תוצרי הפעילות (45 דקות)

 

הצגה גראפית ומילולית של קשרים סיבתיים בין התפתחויות שונות בעלות עניין לארגון, לרבות השפעות ראשוניות, שניוניות (ולעתים שלישוניות ואף יותר) של ההתפתחויות. מתוך כך אפשר להפיק תובנות שתאפשרנה לתאר כיצד מגמות או התפתחויות חשובות עשויות להשפיע על תחום מדיניות או אסטרטגיה עוסק הארגון.

באיור הבא מוצגת דוגמה של אופן עתידים שכולל השלכות עד סדר גודל שלישי:

 

דוגמה של אופן עתידים עם השלכות עד סדר שלישי

אינפוגרפיקה המתארת את התהליך של יצירת אופן עתידים

 

 

 

Futures Wheel, The Millennium Project, Futures Research Methodology—V3.0, http://www.millennium-project.org/wp-content/uploads/2020/02/06-Futures-Wheel.pdf

THE FUTURE IS OURS: Strategic Foresight toolkit – making better decisions, Save the Children UK and School of International Futures 2019, https://resourcecentre.savethechildren.net/node/16327/pdf/strategic_foresight_toolkit_online.pdf

Futures Wheel, Practical Frameworks for Ethical Design, Javidiani & Behboudi, Nov 2018

www.slideshare.net/SDNCanada/futures-wheel-practical-frameworks-for-ethical-design-by-mazi-javidiani-majid-behboudi

https://online.visual-paradigm.com/diagrams/templates/futures-wheel/futures-wheel-template/

 

טיפים וחסמים

טיפים

 • בהצגת השיטה, מומלץ להציג למשתתפים לפחות שתי דוגמאות לאופן עתידים מלא. בנוסף, להדגים את תהליך הזיהוי והרישום של ההשלכות למליאת המשתתפים, לפני העבודה בקבוצות.
 • יש לשים לב לניסוח השלכות באופן בהיר וקריא המובן גם לקורא שלא היה שותף לניסוח.
 • אין להתעכב יתר על המידה על החלטה על זיהוי וניסוח של השלכה כלשהי. יש לקבל החלטה קבוצתית מהירה ולעבור להשלכה הבאה.
 • יש לזהות השלכות חיוביות ושליליות כאחד.
 • יש לכלול גם השלכות שסבירותן נמוכה יחסית.
 • יש להגדיר השלכות קונקרטיות ולא כלליות מדי. לדוגמא: במקום השלכה המנוסחת באופן כללי כגון "מחשבי טאבלט חזקים יותר ישנו את החינוך" יש לנסח השלכות ספציפיות המתארות כיצד מחשבי טאבלט חזקים ישנו את החינוך. למשל, מחשבי טאבלט חזקים יותר יובילו להשלכות הבאות:
  • גישה לחינוך בכל מקום וזמן
  • מיקרו קרדיטציה – הסמכות בתת-תחומים ספציפיים או במיומנויות
 • יש להתייחס גם להשלכות המבטאות התנגדויות לשינוי, וכיצד הן באות לידי ביטוי.

 

בדוגמה שלהלן מוצג אופן עתידים העוסק בהשלכות של אבטלת צעירים:

 

התרשים הבא מציג דוגמאות אפשריות של תחומי השלכות פדגוגיות שיכולות להתבטא באופן עתידים:

 

ובדוגמה נוספת שלהלן מוצג אופן עתידים העוסק בהשלכות של פייסבוק.