טריאדה חינוכית

המכון לחקר עתידים בחינוך מציג את המתודה:

טריאדה חינוכית

זמן למידה

כ-3 שיעורים כפולים (6 שעות)

מס' משתתפים

כיתה

תיאור ושימוש עיקרי

כלי לבניית יחידות הוראה מודולריות בנושא עתידנות (ובנושאים נוספים)
טריאדה חינוכית הינה מכלול הבנוי משלוש תת-יחידות עוקבות המקיימות יחסי גומלין זו עם זו.
1. שלב החשיפה
2. שלב כלי חשיבת עתיד
3. שלב התוצר.
(לרב, ביצוע כל אחד מן השלבים אורך שעתיים אקדמיות עוקבות).

טריאדה חינוכית הינה כלי עזר לבניית יחידות לימוד המתאפיין במודולריות רבה המקנה גמישות למורה המלמד.
מטרתה של הטריאדה החינוכית הינה להעמיק את כשירות חשיבת העתיד של הלומדים וכן ליצור היכרות עם שני תכנים במקביל:
1. נושא טריאדה
2. כלי חשיבת עתיד.

נושא טריאדה הינו היכרות ראשונה עם נושא הנוגע לעתיד (למשל: היבטים אתיים של שיבוט בני אדם, רכבים אוטונומיים, מעליות לחלל, אבטלה טכנולוגית, נשקים ננו-טכנולוגיים וכד'). ההיכרות עם כלי חשיבת העתיד הינה היכרות ראשונית או לחלופין היכרות חוזרת ומעמיקה (למשל: גלגל עתידים, מניפת עתיד וכד'). כל טריאדה מעמיקה את מידת כשירות חשיבת העתיד של הלומדים. יעוד הכשירות של הטריאדה החינוכית הינו התוצר הפדגוגי שלה המבטא את האופנים שבהם הטריאדה החינוכית מקדמת כשירות חשיבת העתיד (ידע, מיומנות וערכים).

זמן למידה

כ-3 שיעורים כפולים (6 שעות)

מס' משתתפים

כיתה

תנאים והכנות מקדימות

שלב ההכנות המקדימות

 
 
שלבי הפעילות – צעד אחר צעד

שלבי העבודה עם המתודה

שלב ראשון – חשיפה לנושא

חלקה הראשון של הטריאדה החינוכית, הינו האופן בו מתוודעים הלומדים לנושא חדש הנוגע לעתיד. למשל: הרצאת מומחה אורח, צפייה בסרט, ביקור במפעל, מפגש עם איש מקצוע, מחקר עצמאי מקוון וכד'.

 

שלב שני – הפעלת כלי חשיבת עתיד

חלקה השני של הטריאדה החינוכית, הינו כלי חשיבת עתיד אשר הותאם לשימוש נוח של תלמידים. הכלי הינו פלטפורמה בה ניתן ליישם שאלות חקר עתידים רבות ומגוונות. הנושא הנחקר הינו הנושא שהוצג בשלב החשיפה. בדומה ליחידת עיבוד, לכל כלי חשיבת עתיד יש קלט (אשר עשוי להיות היגד, מגמה, תרחיש, תקופה, נושא וכד') ופלט אשר מהווה את המסקנות מהשימוש בכלי. כפיי שיוסבר בהמשך, לעיתים הפלט של כלי אחד עשוי לשמש כקלט של הכלי הבא אחריו.

 

שלב שלישי – יצירת תוצר

חלקה השלישי והמסיים של הטריאדה החינוכית, הינו הבניית הידע אליו נחשפו התלמידים בשלב החשיפה על ידי הלומדים, ויישום תובנות אשר עלו כתוצאה מן השימוש בשלב השני בכלי חשיבת העתיד. זהו שלב יצירתי בו הלומדים פועלים באופן אישי או קבוצתי ונותנים ביטוי פומבי ללמידתם. תוצרי הלומדים עשויים להתבטא באמצעים מגוונים ומהנים: בניין דגמים, חיבור הצעות חוק, העמדת מייצגי אומנות, חיבור פרוזה, הטמנת קפסולת זמן וכד'.

טיפים וחסמים

דוגמאות לגמישות הרבה של כלי הטריאדה החינוכית:
מורה בשם תמר עשויה לבנות טריאדה שעוסקת בהארכה קיצונית של תוחלת החיים בבריאות טובה.
החשיפה תעשה באמצעות סרט המתאר מציאות של אריכות חיים כנורמה.
במפגש השני מתרגלים התלמידים שימוש בכלי "גלגל עתידים" למיפוי השלכות של עתיד זה.
במפגש השלישי התלמידים ממחיזים קטעי תיאטרון קצרים הממחישים תוחלת חיים מופלגת.

מורה שניה בשם גפן עשויה ליטול את הטריאדה של תמר ולערוך מחדש חלקים בה:
למשל, להחליף את אופן החשיפה לשיח עם מדען במעבדה העוסקת בתחום הארכת חיים קיצונים (Extreme Longevity), או להחליף כלי חשיבת העתיד שבמפגש השני ל"מניפת עתיד", או להחליף את התוצר לדיון במתכונת דיבייט בין התלמידים בעד ונגד הארכת חיים קיצונית. מורה שלישי בשם יוגב עשוי לבחור ללמד את הטריאדה שבנתה תמר בסוף שנת הלימודים ולא באמצע השנה.