ניהול תהליך חשיבה מערכתי

המכון לחקר עתידים בחינוך מציג את המתודה:

ניהול תהליך חשיבה מערכתי

זמן למידה

מספר מפגשים בני שעה וחצי (מרוכזים בסדנה או על פני מספר שבועות)

מס' משתתפים

ניתן לקיים לבד, או בקבוצה מצומצמת.

תיאור ושימוש עיקרי

תיאור הכלי

הובלת תהליך חשיבה מאורגן, שיטתי ומתמשך עם הנהלת הארגון במטרה לפתח כיווני פעולה אסטרטגיים הרלוונטיים לעולם המשתנה.

רקע תאורטי

תהליך חשיבה אסטרטגי, הוא מאמץ מאורגן ושיטתי להתמודדות עם אתגר ליבה אסטרטגי הכולל בתוכו את בעלי הסמכות וגורמי למידה רלוונטיים. התהליך מחייב היערכות מוקדמת ונדרש לא פעם לליווי מקצועי.
מטרת התהליך היא לייצר חשיבה מבוססת ביחס לסוגיית ליבה שמציבה בפנינו אתגרים מערכתיים ובכלל זאת גיבוש הבנות על המערכת בה אנו פועלים, על המגמות, על הפערים התפיסתיים שלנו ועל כיווני הפעולה שלנו לשינוי הסוגיה.   

זמן למידה

מספר מפגשים בני שעה וחצי (מרוכזים בסדנה או על פני מספר שבועות)

מס' משתתפים

ניתן לקיים לבד, או בקבוצה מצומצמת.

תנאים והכנות מקדימות

שלב ההכנות המקדימות

התהליך מחייב התנעה ברמה של רתימת השותפים, דיוק הסוגיה והדירקטיבה לפני היציאה לדרך ותכנון שלבי העבודה השונים:

  1. הבניית התהליך – השלב הראשון הוא להבין את מטרות הלמידה ואת המיקוד שלה. בתהליך זה נעשה בירור של המבוכות שאיתן אנחנו מנסים להתמודד. תהליך ההבניה קריטי לרתימת השותפים ולמיקוד התהליך שעלול להתפזר ולאבד אנרגיה ללא שלב מקדים זה. במהלך שלב ההבניה נבקש לעסוק בדברים המובאים בסעיפים הבאים. 
  2. חילוץ דירקטיבה – עם איזה צורך מערכתי אנחנו מנסים להתמודד? לרוב צורך זה נגזר מן האינטואיציות של המנהלים הבכירים בארגון.
  3. שרטוט של מפת הידע – ניסוח של מצב הידע הקיים ביחס לסוגיה של הפערים הקיימים בו ומדוע נדרש פיתוח ידע נוסף. שלב זה מחייב בין 1-3 פגישות של צוות הליבה לבירור הנושאים המרכזיים שעל הפרק.
  4. תכנון תהליך הלמידה – על בסיס ההבניה, נערוך תכנון של התהליך כולל בניית גנט עבודה במסגרתו מבררים את גופי הידע עמם רוצים להתחכך בתהליך (מומחים, טקסטים, תופעות לתצפית וכיוב') וקובעים את הדיונים המרכזיים כאבני דרך בתהליך, עם דגש על תהליכי הגילוי והכינוס. היבט קריטי הוא גיבוש של קבוצת הלמידה. בתוך כך נעשה גם מיפוי של מוקדי ידע רלוונטיים הנמצאים מחוץ לארגון שאותם אנו מעוניינים להכניס לחשיבה בתהליך של התמרה.

 

שלבי הפעילות – צעד אחר צעד

שלבי העבודה עם המתודה 

ליבת התהליך 

התהליך יתקיים כרצף עוקב של פגישות, שביניהן נעשית עבודה משמעותית בין מפגש למפגש. המפגשים הם מרחב פיתוח הידע המרכזי, אך ללא עבודת הכנה ועיבוד מספקת החיוניות של המפגש נפגעת. לרוב אנו נקדיש פגישה אחת לכל אחד מנושאי הליבה שיבחרו, אך במעלה הדרך נוכל לשנות את המסלול אם יובן שנושא מסוים מצריך העמקה משמעותית יותר. התוצרים של שלב זה יהיו:

  1. המשגה של המגמות בתוך הארגון ובסביבה החיצונית;
  2. מיפוי כלל האתגרים לכדי מסגרת כוללת (לרוב במסגרת המודל המערכתי לחשיבה אסטרטגית);
  3. פיתוח ראשוני של אסטרטגיה חלופית / מעודכנת;

 

סיכום התהליך 

כינוס התובנות כך שיזינו את שלב התכנון באופן מוצלח. בתוך כך יש לתכנן את שלב התכנון עצמו ואת מדדי ההצלחה שלו. במקרים מסוימים הכינוס נדרש כבר להוות תכנית ראשונית למימוש ההבנות שגובשו בתהליך.

 

התוצר של התהליך יכול להיות מאוד שונה – תפיסה מערכתית חדשה, שינוי מבני, וכן הלאה.

 

ערך מורחב על תהליכי חשיבה

טיפים וחסמים

התהליך מחייב גורם בעל סמכות ומחוייב שיוביל את התהליך לכל אורכו. הוא יכול להיעזר במנחה או מלווה – פנימי או חיצוני – שיסייע בתהליך. 

במסגרת התהליך רצוי מאוד לשלב מתודות אחרות מהתחום:

  • ניתוח גנאלוגי וחילוץ היסט ופוטנציאל 
  • מודל אסטרטגי-מערכתי 
  • עבודה עם מפות ידע מערכתיות