סיעור טס"כפח (STEEP)

המכון לחקר עתידים בחינוך מציג את המתודה:

סיעור טס"כפח (STEEP)

זמן למידה

20-40 דקות

מס' משתתפים

תלמיד יחיד, קבוצה, או כיתה

תיאור ושימוש עיקרי

הכלי מסייע לייצר סיעור מוחין להעמקה בנושא עתידני חדש

"סיעור טס"כפח" (הכולל בשמו את מגמות מודל הSTEEP: טכנולוגיה, סביבה, כלכלה, פוליטיקה וחברה) הינו אמצעי להעמקה בנושא עתידני חדש על ידי חשיבה אסוציאטיבית מובנית.

ניתן לבצע את המיפוי באופן אישי או קבוצתי, ואז לפתוח את הדיון לכלל הכיתה, או לחלופין לקיים דיון קבוצתי למן ההתחלה.

לאחר שלב החשיפה לנושא עתידני חדש (למשל, נשקים אוטונומיים) ניתן לבחור להתעמק בו על ידי שיטת "סיעור טס"כפח". הלומדים ממפים את נושא לפי 5 היטלי הטס"כפח (טכנולוגיה, סביבה, כלכלה, פוליטיקה, חברה), מעלים אסוציאציות שונות. ומחלקים באופן סובייקטיבי-ערכי את האסוציאציות לחיוביות, ניטרליות ושליליות, תוך ניסיון לאכלס את כל המשבצות.

זמן למידה

20-40 דקות

מס' משתתפים

תלמיד יחיד, קבוצה, או כיתה

תנאים והכנות מקדימות

שלב ההכנות המקדימות

 

יש לקבוע את הדיון בחדר שבו יש לוח או יכולת לערוך בזמן אמת על גבי מצגת.

ניתן לעשות שימוש בשיטה במספר אופנים:

 • באופן אישי או קבוצתי בכיתה, ואז לפתוח את הדיון לכלל הכיתה.
  במתכונת זו יש לחלק גיליון "סיעור טס"כפח" לכל תלמיד או לכל קבוצה.
  המורה יעשה שימוש בגיליון גדול ומודפס אותו יצמיד בנייר דבק ללוח, או בלוח ייעודי עליו מודפס דגם הכלי.
  משך פעילות: 40 דק'

 

 • באופן אישי כמטלת בית, ואז לפתוח את הדיון לכלל הכיתה.
  במתכונת זו יש לחלק גיליון "סיעור טס"כפח" (טכנולוגיה, סביבה, כלכלה, פוליטיקה, חברה) לכל תלמיד.
  המורה יעשה שימוש בגיליון גדול ומודפס אותו יצמיד בנייר דבק ללוח, או בלוח ייעודי עליו מודפס דגם הכלי.
  משך פעילות: 20 דק'

 

 • קיים דיון קבוצתי למן ההתחלה (משך פעילות של 20 דק').
  המורה יעשה שימוש בגיליון גדול ומודפס אותו יצמיד בנייר דבק ללוח, או בלוח ייעודי עליו מודפס דגם הכלי.

 

 

 
 
 
 
 
שלבי הפעילות – צעד אחר צעד

שלבי העבודה עם המתודה

שלב ראשון – הצגת נושא
הצגת הנושא לסיעור מוחין על ידי המורה, למשל "אבטלה טכנולוגית"

שלב שני – הסבר לתלמידים על שימוש בשיטה

 1. רשמו את הנושא בראש הגיליון (במלבן)
 2. לגבי כל אחד מהיבטי הטס"כפח (טכנולוגיה, סביבה, כלכלה, פוליטיקה, חברה) רשמו השלכות חיוביות (ירוק), ניטרליות (צהוב) ושליליות (אדום)
 3. יש למלא כמה שיותר משבצות ולא פחות מ-10 (או מספר אחר לשיקול דעת המורה)

 שלב שלישי – עבודה עצמית או קבוצתית (שלב אופציונלי)

אם עובדים כקבוצה, יש להנחות את התלמידים שכל רעיון שעולה מהתלמידים עולה על הדף בלי שיפוטיות מצד העמיתים.

משך פעילות 20 דק'.

שלב רביעי – עבודה כיתתית

רב שיח של כלל הלומדים והמורה.
המורים מציגים גיליון גדול שנתלה על לוח הכתה או לוח ייעודי עליו מודפס דגם השיטה ומזמינים את התלמידים להשתתף ולהציע כיצד לעדכן את הגיליון. ניתן ורצוי לאפשר דיון על ההצעות השונות.

משך פעילות 20 דק'.

שלב הרפלקציה והסיכום

רצוי לצלם את התוצר הכיתתי ולשלוח לכלל התלמידים.

Kyler, J. (2002). Assessing your external environment: STEEP analysis.

טיפים וחסמים

לדוגמא, לאחר חשיפה לנושא מושבות אנושיות בפלנטות אחרות, ניתן לקיים מערך העמקה בו יעשה שימוש בשיטת "סיעור טס"כפח" בו ימפו הלומדים הקשרים שונים הנוגעים לנושא זה לפי היטלי הטס"כפח (טכנולוגיה, סביבה, כלכלה, פוליטיקה, חברה), ותוך חלוקתם לרצויים יותר ופחות. למשל

 • טכנולוגיות של הנעה, ובינוי בחומר גלם מקומי
 • סביבה וקיום חיים במציאות עתירת קרינה, קפואה או לוהטת ונטולת חמצן
 • כלכלה במנותק או במרוחק מכדור הארץ ויכולת קיום עצמאי
 • פוליטיקה וחוק בטריטוריה חדשה וכן פתרון סכסוכים הנוגעים למחצבים, קרקע ונזיקין
 • חברה המתקיימת הרחק מכדור הארץ ובסביבה מסוגרת