סיעור מוחות – Brainstorming

המכון לחקר עתידים בחינוך מציג את המתודה:

סיעור מוחות – Brainstorming

זמן למידה

20 דקות

מס' משתתפים

4 – 12 (זה לא "חקוק בסלע")

תיאור ושימוש עיקרי
סיעור מוחות הוא שיטה קלאסית להצפת ידע מהמשתתפים, והיא מקובלת כמובן לא רק בחשיבת עתיד. הדגש בסיעור מוחות הוא עידוד להעלאת רעיונות חופשית בנושא שעל הפרק, לרבות רעיונות "פרועים".   בתור מבוא לשיטת "אופן עתידים" שתתואר בהמשך, נציג כאן את "שיטת האם" שלה – סיעור מוחות. כאמור, חלק גדול מחשיבת העתיד מסתמך על "הצפת ידע" או "מיצוי ידע" ממומחים ובעלי עניין. סיעור מוחות הוא שיטה קלאסית להצפת ידע מהמשתתפים, והיא מקובלת כמובן לא רק בחשיבת עתיד. הדגש בסיעור מוחות הוא עידוד להעלאת רעיונות חופשית, לרבות רעיונות "פרועים". בפרויקטים רבים של חשיבת עתיד מקובל להשתמש בסיעור מוחות כשלב מקדים לסדנת חשיבה, סקר מומחים וכו'.    

זמן למידה

20 דקות

מס' משתתפים

4 – 12 (זה לא "חקוק בסלע")

תנאים והכנות מקדימות
שלב ההכנות המקדימות כדי שסיעור מוחות יהיה מועיל ואפקטיבי, מספר המשתתפים צריך להיות לא גדול מדי אך גם לא קטן מדי. בדרך כלל המספר המומלץ הוא בין 7 ל-12 (כמובן שאם יש כמות גדולה יותר ניתן לחלק לשתי קבוצות או יותר). חשוב למנות מנחה שיכול להציג את הנושא היטב ולהנחות את הדיון ביעילות. בתחילת סיעור המוחות צריך לקבוע את מסגרת הזמן, ולהבהיר שהכוונה היא שכולם יתבטאו באופן חופשי ולכל הרעיונות והדעות יש אותה חשיבות או משקל – בלי קשר לזהות הדובר.  
מצגת סיעור מוחות – Brainstorming
שלבי הפעילות – צעד אחר צעד
שלבי העבודה עם המתודה  שלבי הפעילות בשלב ראשון כל הרעיונות נרשמים, ללא שיפוט או סינון, וללא הערות או תוספות. חשוב להבהיר את זה למשתתפים – זה עשוי להפחית חשש שיש אולי לאנשים מסוימים מפני העלאת רעיונות "פרועים" מדי שעלולים לעורר התנגדות. בשלב שני עוברים על הרעיונות שנרשמו, מקבצים יחד רעיונות דומים, ומתעדפים בהתאם לצורך. המשתתפים יכולים גם לבקש הבהרות או מידע נוסף ממי שהציעו רעיון כזה או אחר. לאחר מכן מבצעים ניתוח וריכוז סופי ועורכים סיכום. את העקרונות והיתרונות המרכזיים של סיעורי מוחות אפשר לתמצת כך:
  • הפריה הדדית של רעיונות, תוך התבטאות חופשית והימנעות משיפוט או "סינון".
  • אינטראקציה קבוצתית. כל רעיון שמישהו מעלה יכול לעורר אסוציאציות אצל אחרים, וכך להוליד רעיונות אחרים.
  • השאיפה היא לעודד את המשתתפים לחשיבה יצירתית, ואפילו "להתפרע" – בלי לחשוש מביקורת.
  סיכום של הרעיונות היצירתיים שהועלו בסיעור המוחות והתובנות העיקריות שניתן להפיק מהם  – אם כסיכום סופי ואם כקלט שישמש בשלב הבא של תהליך חשיבת העתיד.   FORLEARN http://www.foresight-platform.eu/community/forlearn/how-to-do-foresight/methods/creative-methods/brainstorming/
טיפים וחסמים
טיפים חשוב למנות מנחה מיומן שיכול להציג את הנושא היטב ולהנחות את הדיון ביעילות ובאופן שיעורר עניין אצל המשתתפים   סיעור מוחות יכול לשמש כשלב מקדים לפני יישום שיטה אחרת – למשל סקר דלפי. במקרה זה אפשר לדון בסיעור המוחות על השאלות שתיכללנה בסקר. הוא יכול להיות גם שלב מקדים לגיבוש חזון, לדיון על הגורמים המשפיעים על מגמה מסוימת (כחלק משימוש בשיטת ניתוח המגמות), וכן הלאה. במילים אחרות, בכל מצב שבו הצפת ידע ממומחים עשויה לתרום לביצוע שלב מסוים בחשיבת עתיד ארגונית, אפשר לשקול להיעזר בסיעור מוחות ייעודי.