עוגת העתיד שלי

המכון לחקר עתידים בחינוך מציג את המתודה:

עוגת העתיד שלי

זמן למידה

20-40 דק'

מס' משתתפים

תלמיד יחיד, קבוצה, או כיתה

תיאור ושימוש עיקרי

הכלי מסייע ליצור סיעור מוחין ראשוני לגבי העתיד, בפרישה רחבה של תחומים

עוגת העתיד שלי הינה שיטה ליצירת תרחישים בקנה מידה רחב ושטחי על פני נושאים רבים. שיטה זו מיועדת הן לתלמידים בתחילת מסלול הלמידה שלהם אשר טרם התוודעו לנושאים עתידניים והן לתלמידים בסופו (או בשלב מתקדם) של מסלול הלמידה, לאחר שהתוודעו לנושאים רבים ומגוונים.

זמן למידה

20-40 דק'

מס' משתתפים

תלמיד יחיד, קבוצה, או כיתה

תנאים והכנות מקדימות

שלב ההכנות המקדימות

הפרדיגמה המקובלת הינה להעדיף איכות על פני כמות, ואולם, לכמות יש ערך משמעותי בכל הנוגע לחשיבה יצירתית בכלל, ובפרט לחשיבה היצירתית הנדרשת לחשיבת עתיד.

שיטות שונות של חשיבת עתיד מבקשות למצוא מספר רב של תשובות שונות. ריבוי זה אינו מקרי ומטרתו אינו להטריח לחינם את הלומדים. לרב התשובות הראשונות שמעלים התלמידים הינן תשובות טריוויאליות ואשר אין בהם אימוץ מחשבה יצירתית.

על ידי שימת דגש מצד הצוות המלמד על עמידה ביעדי כמות גדולה של תשובות ולא רק התמקדות באיכות של קומץ תשובות, הלומדים מעלים לא רק את התשובות הטריוויאליות אלא מפתחים חשיבה יצירתית ומגיעים לתשובות בלתי צפויות אשר מפתיעות גם אותם.

 

יש לקבוע את הדיון בחדר שבו יש לוח או יכולת לערוך בזמן אמת על גבי מצגת.

 

 

 

 
שלבי הפעילות – צעד אחר צעד

שלבי העבודה עם המתודה

שלב ראשון – הצגת נושאים
המורה מציג לתלמידים בתחילת מסלול הלמידה שלהם, מציאות בהם הם כבר מבוגרים והשנה היא 2050. במציאות עתידית זו המורה שואל את התלמידים כיצד נראה עולמם?

 

שלב שני – הסבר לתלמידים על שימוש בשיטה

  1. כיצד עשוי להראות העולם בשנת 2050?
  2. רישום תרחישים חיובים (בוורוד) ותרחישים שליליים (באפור) בכל תחום.

 

שלב שלישי – עבודה עצמית או קבוצתית (שלב אופציונלי)

אם עובדים כקבוצה, יש להנחות את התלמידים שכל רעיון שעולה מהתלמידים עולה על הדף בלי שיפוטיות מצד העמיתים.

משך פעילות 20 דק'.

שלב רביעי – עבודה כיתתית

רב שיח של כלל הלומדים והמורה. הלומדים מציגים גיליון גדול שנתלה על לוח הכתה או לוח ייעודי עליו מודפס דגם השיטה ומזמינים את התלמידים להשתתף ולהציע כיצד לעדכן את הגיליון. ניתן ורצוי לאפשר דיון על ההצעות השונות.

משך פעילות 20 דק'.

 שלב הרפלקציה והסיכום
המורה מנהל שיח רפלקטיבי מסכם על עיקרון הצע ריבוי התרחישים שמוביל לפיתוח חשיבה יצירתית, תוך שהוא פונה לתלמידים ושואל אותם מה סייע להם בתהליך שחוו (למשל חוסר שיפוטיות בהעלאת תשובות עמיתים) ואיזה רעיון או תרחיש הפתיע אותם.

 

טיפים וחסמים

טיפים

  • יש לאסוף את תוצרי התלמידים, או להנחותם לשמור את תוצריהם לשימוש עתידי.
  • רצוי לצלם את התוצר הכיתתי ולשלוח לכלל התלמידים.

במידה והתלמידים עשו שימוש בשיטה זו פעם שניה, למשל פעם בתחילת מסלול הלמידה שלהם ופעם בסופו (או בשלב מתקדם), רצוי בתום השימוש השני בשיטה לחלק לתלמידים את תוצרי הפעם הראשונה ולבקש מהם לעשות השוואה בין דעותיהם בתחילת למידתם לעומת דעותיהם המעודכנות.