פתית שלג מקצועי

המכון לחקר עתידים בחינוך מציג את המתודה:

פתית שלג מקצועי

זמן למידה

45-90 דק' (או עבודת בית)

מס' משתתפים

תלמיד יחיד

תיאור ושימוש עיקרי

חקר השלכות ומשמעויות עתיד מקצועי אישי אפשרי

פתית שלג מקצועי הינו כלי לחקירת עתיד מקצועי אפשרי, מתוכן קבוצה נבחרת של מקצועות שיש לתלמיד נטייה אליהם. הכלי ממקד את חוקר העתיד האישי בהיבטים שונים של חיים מקצועיים שכאלה, אשר לא בהכרח נוגעים ישירות למקצוע, אך יכולים להשפיע על הבחירה בו כחזון מקצועי (השפעה על המשפחה, על הבריאות, על המצב הכלכלי וכד').

זמן למידה

45-90 דק' (או עבודת בית)

מס' משתתפים

תלמיד יחיד

תנאים והכנות מקדימות

שלב ההכנות המקדימות

יש לקבוע את הדיון בחדר שבו יש לוח או יכולת לערוך בזמן אמת על גבי מצגת

 
שלבי הפעילות – צעד אחר צעד

שלבי העבודה עם המתודה

שלב ראשון – בחירת נטיית לב מקצועית
על כל תלמיד לבחור רשימה קצרה (3-5) מקצועות אשר עשויים להוות בחירתו המקצועית. לרב בחירה זו נעשית לאחר תהליך חשיפה וחקר סביבתי מקיף של אפשרויות התעסוקה, מקצועות מתהווים ועתידיים.

שלב שני – הסבר לתלמידים על שימוש בכלי

  • רשמו במרכז פתית השלג המקצועי עתיד מקצועי אפשרי שתרצו לחקור
  • דמיינו את חייכם כעוסקים במקצוע המתואר. רשמו בקצרה לצד כל עיגול תכלת כיצד יראו חייכם.

שלב שלישי – עבודה עצמית
בקשו מן התלמידים למלא פתית שלג מקצועי עבור מקצוע עתידי אפשרי.
משך פעילות 30 דק'.

שלב רביעי – עבודה השוואתית – אופציונלי

בקשו מן התלמידים למלא 3-5 פתיתי שלג מקצועיים, כל אחד למקצוע אחד אשר עשוי להיבחר על ידם. לאחר שהשלימו את מילוי פתיתי השלג, בקשו מהם להשוות את הגיליונות שמילאו זה לזה ולתעדף על סמך המידע המוצג בהם את מידת הרצון שלהם לממש כל תרחיש, וכן, האם יש תרחישים מקצועיים שהחליטו לפסול בעקבות שימוש בכלי זה.

Wheelwright, V. (2006). The personal futures workbook. Personal Futures Network: Harlingen, Texas. http://www. Personal futures. net/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/2011masterwithrights. pdf, retrieved13, 2016.

טיפים וחסמים