צירי אי-וודאות

המכון לחקר עתידים בחינוך מציג את המתודה:

צירי אי-וודאות

זמן למידה

30 דקות (תלוי במידת ההעמקה והצגת דוגמאות)

מס' משתתפים

רצוי לפחות 4

תיאור ושימוש עיקרי

זיהוי אי-וודאויות חשובות עבור תחום מדיניות מסוים, במבט אל העתיד, כבסיס לבניית תרחישים בתחום זה

הכוחות החיצוניים מחוללי השינויים הינם כאלה שאין לארגון עצמו שליטה ישירה עליהם. אפשר לחפש מחוללי שינויים פוטנציאליים תוך הסתייעות במסגרת STEEP – כלומר סריקה מסודרת בתחומים חברה, טכנולוגיה, כלכלה, סביבה ופוליטיקה. אפשר כמובן להוסיף אי-וודאויות ייחודיות לתחומי העניין של הארגון.

הכוחות (מחוללי השינויים) הפנימיים הם כאלה שיש לארגון שליטה ישירה כלשהי, ולו חלקית. לדוגמה, פיתוח כוח אדם, תקציבים, השקעות במחקר ופיתוח וכיוצא באלה.

זמן למידה

30 דקות (תלוי במידת ההעמקה והצגת דוגמאות)

מס' משתתפים

רצוי לפחות 4

תנאים והכנות מקדימות

שלב ההכנות המקדימות

שיטת צירי אי הוודאות משמשת לזיהוי והגדרה של אי-וודאויות חשובות עבור תחום מדיניות מסוים, במבט אל העתיד. הגדרה זאת יכולה להוות בסיס לבניית תרחישים בתחום זה, כאשר השלב הראשון בבניית התרחישים הוא מטריצה המורכבת משני צירים.

הצירים נועדו לבטא אי וודאויות בהתנהגותם של כוחות מניעים (מחוללי שינויים) פנימיים, או כוחות החיצוניים לארגון בשטח שזוהה כרלוונטי לעתיד הארגון.

הרעיון הוא שאי הוודאות מתבטאת בכך שכל כוח מניע כזה יכול להימצא בעתיד בשני מצבים מנוגדים. למשל, אם הכוח המניע הוא פליטת גזי חממה לאטמוספירה (השפעה על שינויי אקלים בעתיד), מצב אחד יכול להיות פליטה מוגברת, והמצב המנוגד הוא, לפיכך, צמצום הפליטה. את אלה, כמו גם מצבים מנוגדים של כוחות מניעים נוספים שיש בהם עניין לארגון,  מתארים ע"י "צירי אי-וודאות":

כאמור, צירי אי הוודאות יכולים לשמש בסיס לבניית תרחישים, כפי שיוסבר בתת הפרק העוסק בשיטת התרחישים. בתמצית, הרעיון הוא לבחור שני צירי אי-וודאות עיקריים. אחד מהם יהיה ציר אופקי, והשני ימוקם כציר אנכי. כך נקבל מטריצה של 2X2, שממנה נובעים 4 תרחישים שונים המבטאים שילובים שונים של המצבים של שני הכוחות המניעים העיקריים שנבחרו (ראו בהמשך בתיאור שיטת התרחישים).

 

 

 

 

שלבי הפעילות – צעד אחר צעד
שלבי העבודה עם המתודה 
 

גיבוש רשימה סבירה של כוחות מחוללי שינוי וצירי אי הוודאות הנלווים להם יכול להתבצע בסדנת חשיבה עם כ-10 משתתפים, הנמשכת כשעתיים או יותר – תלוי ברמת ההכנה ובידע של המשתתפים.

רצוי שבמסמך הכנה לסדנת החשיבה ייעשה שימוש בממצאים שהתקבלו בשלבים מוקדמים יותר – הכוונה במיוחד לסריקת אופקים, או ראיונות מקדימים עם מומחים.

 

שלב א': כ-60 דקות

בשלב ראשון בונים רשימה ארוכה ככל הניתן של כוחות מחוללי שינויים, בלי סינון מיוחד ובלי לפסול דברים שאולי ייראו בלתי חשובים לחלק מהמשתתפים. עבור כל אחד מהכוחות הללו מגדירים שני מצבים מנוגדים אפשריים, וכך מתקבלת רשימה ארוכה של צירי אי-וודאות.

שלב ב': כ-40 דקות

בשלב השני מצמצמים את הרשימה לצירי אי-וודאות הרלוונטיים ביותר לארגון. רשימה זאת עשויה לכלול ב-4-5 צירים. הבחירה יכולה להיעשות למשל ע"י כך שכל משתתף יעניק "ציון חשיבות" לכל אחד מהצירים, וייבחרו אלה שיזכו בציון חשיבות גבוה.

שלב ג': כ-20 דקות

עם גיבוש הרשימה הסופית רצוי לבחון ולוודא ששני המצבים המנוגדים שהוגדרו עבור כל ציר נוסחו בצורה טובה ויש עליהם הסכמה רחבה של המשתתפים. במידת הצורך, אפשר וצריך להקדיש מחשבה נוספת ולשפר את הניסוחים.

על שניים מבין הצירים שברשימה הקצרה, שיוגדרו ע"י המשתתפים כבעלי חשיבות קריטית, יהיה אפשר להתבסס בהמשך לצורך בנייה של ארבעה תרחישים חלופיים מובילים.

 

הבנה של דינמיקת השינויים הצפויים לארגון; זיהוי של מחוללי השינוי העיקריים וקביעת צירי אי-הוודאות הנלווים להם, כבסיס לבניית תרחישים חלופיים לארגון.

 

The Futures Toolkit:  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/674209/futures-toolkit-edition-1.pdf

How Futurists Cope With Uncertainty: https://medium.com/swlh/how-futurists-cope-with-uncertainty-a4fbdff4b8c6

Axes of Uncertainty – The Future Today Institute:

https://futuretodayinstitute.com/mu_uploads/2019/08/FTI_Axes.pdf

https://futuretodayinstitute.com/mu_uploads/2020/04/Axes-FTI.pdf

Axes of Uncertainty Foresight Game, http://sikt.org/wp-content/uploads/2020/10/AmyWebb-Workshop-dokument-SIKT2020.pdf

טיפים וחסמים

טיפים

הדוגמה הבאה מציגה 3 צירי אי-וודאות בקשר לביטחון גלובלי, וציר אי-וודאות נוסף בקשר לעתיד הצמיחה הכלכלית של מדינה (במקרה זה, בריטניה). הדוגמה לקוחה מתוך המדריך The Futures Toolkit של ממשלת בריטניה.

 

הדוגמה הבאה מציגה צירי אי-וודאות בתחומים שונים.

How Futurists Cope With Uncertainty: https://medium.com/swlh/how-futurists-cope-with-uncertainty-a4fbdff4b8c6

 

 

צירי אי-וודאות שזוהו יכולים לשמש בסיס לבניית תרחישים.