ריבוע התרחישים

המכון לחקר עתידים בחינוך מציג את המתודה:

ריבוע התרחישים

זמן למידה

20-40 דק'

מס' משתתפים

תלמיד יחיד, קבוצה, או כיתה

תיאור ושימוש עיקרי

הכלי מסייע לערוך מיפוי ראשוני של ארבעה תרחישים אפשריים לנושא עתידני

ריבוע תרחישים הינה שיטה למיפוי מהיר וראשוני של ארבעה תרחישים אפשריים. שיטה זו מתאימה ללומדים בלתי מיומנים בחשיבת עתיד, או כמבוא לנושא חדש.

זמן למידה

20-40 דק'

מס' משתתפים

תלמיד יחיד, קבוצה, או כיתה

תנאים והכנות מקדימות

שלב ההכנות המקדימות

הלומדים מתבקשים באמצעות הנחיה רגשית (איזה רגש מתעורר בהם) לציין ארבעה תרחישים אפשריים וסותרים: תרחיש צפוי לעומת תרחיש מפתיע, תרחיש חיובי לעומת תרחיש שלילי.

 
 
 
 
שלבי הפעילות – צעד אחר צעד
שלבי העבודה עם המתודה
 
שלב ראשון – הצגת נושאים
הצגת תחום הנושא ליצירת התרחישים על ידי המורה. למשל "שיבוט בני אדם".
לחלופין ניתן לבחור בשיטה בשלבי לימוד מתקדמים יותר לצורך סינתזת נושאים ואז יבחרו שני נושאים והתרחישים יתייחסו לשניהם.
שלב שני – הסבר לתלמידים על שימוש בכלי
  1. רשמו את הנושא בראש הגיליון (במלבן)
  2. בכל רביע רשמו תרחיש אחר: צפוי, שלילי, חיובי ומפתיע

שלב שלישי – עבודה עצמית או קבוצתית (שלב אופציונלי)

אם עובדים כקבוצה, יש להנחות את התלמידים שכל רעיון שעולה מהתלמידים עולה על הדף בלי שיפוטיות מצד העמיתים.

משך פעילות 20 דק'.

שלב רביעי – עבודה כיתתית

רב שיח של כלל הלומדים והמורה.
המורים מציגים גיליון גדול שנתלה על הלוח או לוח ייעודי עליו מודפס דגם השיטה ומזמינים את התלמידים להשתתף ולהציע כיצד לעדכן את הגיליון. ניתן ורצוי לאפשר דיון על ההצעות השונות.

משך פעילות 20דק'.

 

Wheelwright, V. (2006). The personal futures workbook. Personal Futures Network: Harlingen, Texas. http://www. Personal futures. net/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/2011masterwithrights. pdf, retrieved13, 2016.

טיפים וחסמים

דוגמה

לאחר לימוד נושא מעליות לחלל ולאחריו באופן בלתי תלוי – לימוד של נושא אסון אקולוגי גלובלי, ניתן לקיים מערך סינתזת נושאים המתייחס לשני הנושאים הללו יחדיו. מטרת השימוש בגיליון "ריבוע התרחישים" נעשה בכדי להעלות ארבעה תרחישי קצה.

  • תרחיש צפוי עשוי להצביע על הקמת מספר רב של מעליות חלל ותחנות חלל על ידי מדינות שונות אליהם ימלטו אזרחיהן מההרס האקולוגי.
  • תרחיש שלילי עשוי להצביע על כך שרק בעלי אמצעים יצליחו למלט את עצמם ואילו דלי האמצעים יופקרו לגורלם על כדור הארץ.
  • תרחיש חיובי יכול להצביע על שיתוף פעולה עולמי נרחב להצלת כמה שיותר בני אדם ובניית תחנות חלל משותפות ומושבות על מאדים והירח.
  • תרחיש מפתיע יצביע על כך שפינוי מרבית האנושות יאפשר לשקם אקולוגית בזמן סביר את כדור הארץ ולאכלסו מחדש.