שמונה השאלות

המכון לחקר עתידים בחינוך מציג את המתודה:

שמונה השאלות

זמן למידה

15-45 דק'

מס' משתתפים

תלמיד יחיד

תיאור ושימוש עיקרי

הכלי שואל שאלות המכוונות את הלומד לאופן שבו יוכל לקדם ולהגדיל את מימוש החזון התעסוקתי שלו.

אסטרטגיית שמונה השאלות הינה כלי לחשיבה אסטרטגית לאחר שנקבע החזון התעסוקתי של הלומד.

זמן למידה

15-45 דק'

מס' משתתפים

תלמיד יחיד

תנאים והכנות מקדימות

שלב ההכנות המקדימות

יש לקבוע את הדיון בחדר שבו יש לוח או יכולת לערוך בזמן אמת על גבי מצגת.

 

שלבי הפעילות – צעד אחר צעד

שלבי העבודה עם המתודה

שלב ראשון – בחירת חזון מקצועי בידי התלמיד

כל תלמיד בוחר באופן אינדיבידואלי את החזון המקצועי שלו. בחירה זו נעשית לאחר תהליך חשיפה וחקר סביבתי מקיף של אפשרויות התעסוקה, מקצועות מתהווים ועתידיים.

שלב שני – הסבר לתלמידים על השימוש בכלי

  • רשמו מהו החזון התעסוקתי שלכם בריבוע "כשאגדל אהיה"
  • חשבו וכתבו בקצרה אילו בחירות תוכלו לעשות בכל אחד מהריבועים הבאים על מנת לקדם יעד זה.

שלב שלישי – עבודה עצמית
הנחו את התלמידים לחשוב על כל פרקי חייהם, לא רק על פרק החיים הנוכחי שלהם כתלמידים, אלא גם על העתידיים (חייל, סטודנט וכד') ואילו מעשים יוכלו לעשות בכל פרק חיים בכדי לקדם את חזונם המקצועי.
משך פעילות 15-20דק'.

שלב רביעי – עבודה כיתתית – אופציונלי

רב שיח של כלל הלומדים והמורה. המורים מציגים גיליון גדול שנתלה על לוח הכתה או לוח ייעודי עליו מודפס דגם השיטה. מזמינים את התלמידים לשתף כיצד הם מתכוונים לממש את חזונם המקצועי, תוך העלאת רעיונות חיוביים נוספים מן התלמידים המשתתפים ברב שיח. ברעיונות חיוביים הכוונה היא לא לבטל או להעביר ביקורת על מה שהציעו התלמידים המציגים, אלא רק להציע תוספות או אלטרנטיבות שהתלמיד המציג לא העלה בעצמו.

משך פעילות 40 דק'.

Wheelwright, V. (2006). The personal futures workbook. Personal Futures Network: Harlingen, Texas. http://www. Personal futures. net/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/2011masterwithrights. pdf, retrieved13, 2016.

טיפים וחסמים