מבחן חוסן מדיניות | "מינהור רוח"

המכון לחקר עתידים בחינוך מציג את המתודה:

מבחן חוסן מדיניות | "מינהור רוח"

זמן למידה

40 – 60 דקות (תלוי במידת ההעמקה, התנסות בתרגיל, וכו').

מס' משתתפים

רצוי 4 או יותר

תיאור ושימוש עיקרי

הכלי מסייע לבחון את החוסן של אופציות מדיניות שונות, או של מרכיבים שונים של מדיניות, מול תרחישים שונים.

השיטה נועדה לבחון את החוסן של אופציות מדיניות שונות, או של מרכיבים שונים של מדיניות, מול מספר תרחישים. הממצאים של מבחן חוסן מדיניות יכולים ליידע קובעי מדיניות, מנהלי פרויקטים ובעלי עניין אחרים, עד כמה המדיניות "עמידה" בתרחישים שונים ואיך היא עשויה להיות מושפעת מתרחיש כזה או אחר.

השיטה ידועה גם בשם "מינהור רוח" – Wind Tunneling . שם זה עושה שימוש במטפורה של מנהרת רוח, המשמשת לבחון אבטיפוס של מטוס או רכב כדי לבדוק את עמידותו בתנאים משתנים כמו עוצמה ומהירות של הרוח במנהרה. האנלוגיה היא לתנאים השונים המיוצגים בתרחישים אפשריים שונים של הארגון. המטוס או הרכב הנבחן אנלוגיים למדיניות הארגון.

זמן למידה

40 – 60 דקות (תלוי במידת ההעמקה, התנסות בתרגיל, וכו').

מס' משתתפים

רצוי 4 או יותר

תנאים והכנות מקדימות

שלב ההכנות המקדימות

  • יש לקבוע את הדיון בחדר שבו יש לוח או יכולת לערוך בזמן אמת על גבי מצגת. 
  • תנאי מקדים ליישום השיטה הוא קיומם של מספר תרחישים שהארגון פיתח בשלב קודם של חשיבת עתיד, והם מוכרים במידה סבירה של פירוט. אם תרחישים כוללים את התרחיש המועדף לארגון, כפי שזה מתבטא בחזון, אזי מן הסתם המדיניות פותחה בהתאם לתרחיש זה – וכחלק מה"תרגיל" של מבחן חוסן מדיניות אפשר לוודא זאת.

אפשר להמחיש את הרעיון בעזרת התרשים הבא:

 

 
 
 
 
 
 
 
שלבי הפעילות – צעד אחר צעד

שלבי העבודה עם המתודה 

התהליך מתבצע בסדנת חשיבה שעשויה להימשך כ-3 שעות, בהשתתפות של 8-10 אנשים (אלה כמובן רק מספרים אינדוקטיביים).

שלב 1 | הצגת השיטה (כ-10 דקות)

שלב 2 | הצגת תרחישים ומדיניות (כ-30 דקות)

מנחה הסדנה מציג את פרטי המדיניות והאסטרטגיה שצריך לבחון, ואת התרחישים השונים שמולם תתבצע הבחינה.

שלב 3 | בחינת החוסן של המדיניות (כ-60 דקות)

בשלב זה מומלץ לחלק את המשתתפים לצוותים (בכל צוות שני אנשים או יותר). כל צוות עובד על תת-קבוצה של מרכיבי מדיניות או אסטרטגיה. יש לבחון כיצד הם עשויים להיות מיושמים בכל אחד מהתרחישים.  האם הם תואמים את התרחישים? מה מתאים ומה לא?

עבור כל תרחיש אפשר להשתמש בתבנית הבאה, שבה כל מרכיב מדיניות יקבל הערכה על פי חוות הדעת של המשתתפים. הערכה בסיסית כוללת שלוש אפשרויות: "חסין", "דורש התאמה", או "לא יעבוד".

בדוגמה הנ"ל, בעדיפות ראשונה צריך לחשוב איך להתאים טוב יותר את מרכיב מדיניות ב'  לתרחיש 3.

שלב 4 | דיון על התאמות מדיניות (כ-40 דקות):

בשלב זה המשתתפים עוברים על כל מרכיבי המדיניות עבור כל אחד מהתרחישים, ודנים בסוגיות הבאות:

  • אילו רעיונות הם חסינים יותר (כלומר יעבדו היטב לפחות בחלק מהתרחישים)? אפשר לסדר אותם לפי סולם עדיפות, מבחינת הצורך לפעול כבר כיום.
  • אילו אסטרטגיות הן מושלמות עבור תרחיש אחד או יותר, אבל לא עבור אחרים?

איך אפשר לזהות סימנים מוקדמים שיתריעו על הפצעת תרחיש מסוים?

  • אילו רעיונות אפשר לשפר כך שיהיו יותר חסינים, וכיצד?

שלב 5 | מהם הצעדים הבאים (כ-30 דקות):

בשלב זה מקיימים דיון על הצעדים הבאים הדרושים כדי לבצע את ההתאמות השונות שהצורך בהן אובחן בשלב הקודם. זה כולל מינוי אנשים שייקחו על עצמם את ההתאמות.

שלב 6 | סיכום (כ-10 דקות)

הערכה של מידת ההתאמה של מדיניות קיימת בארגון לתרחישים אפשריים שונים, והמלצות מפורטות לגבי שיפור מרכיבי מדיניות שונים כך שיתאימו טוב יותר לתרחיש שיפציע בפועל, גם אם לא יהיה זהה לתרחיש שעבורו גובשה המדיניות. בשורה התחתונה, התוצאה היא מדיניות חסינה יותר.

The Future Is Ours: Strategic Foresight toolkit – making better decisions,  https://resourcecentre.savethechildren.net/library/future-ours-strategic-foresight-toolkit-making-better-decisions

The Futures Toolkit:  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/674209/futures-toolkit-edition-1.pdf

Global Centre for Public Service Excellence (2018): ‘Relating Scenarios and Strategies’ in Foresight Manual: Empowered Futures for the 2030 Agenda. Singapore: UNDP. www.undp.org/content/dam/undp/library/capacity-development/English/Singapore%20Centre/UNDP_ForesightManual_2018.pdf

Wind Tunneling, https://colab.alberta.ca/Mtds/Adapt/Pages/Wind.aspx

Strategic Futures Analysis Techniques: Using Scenarios to Develop and Test Strategies/Policies, https://samiconsulting.co.uk/techniques-using-scenarios/

 

טיפים וחסמים

טיפים

  • מומלץ להפיץ מראש את החומר למשתתפי הסדנה, או לפחות את תקצירי הדברים.
  • תוצאות התהליך יכולות לסייע בבניית מדיניות ואסטרטגיה יותר חסינות, כלומר להבטיח שגם אם בפועל יתממש תרחיש שונה מהמיוחל או הצפוי, המדיניות תוכל להישאר תקפה, או שההתאמות הנדרשות יהיו מזעריות. התהליך יכול גם להצביע על אותם תרחישים שעשויים להוביל לסיכונים הגדולים ביותר, וכך לסייע בתהליך של ניהול סיכונים.