• תחומי פעילות:

  • נקה בחירה

חילוץ היסט ופוטנציאל

אוגוסט 2021
פיתוח הבנה של הפערים בין נקודות המוצא של המערכות שלנו והמגמות המובילות בהווה, לצד חילוץ הבנות ביחס לפוטנציאל העתידי והסיכונים וההזדמנויות שגלומות בו.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

ניתוח CLD

אוגוסט 2021
דיאגרמת משוב סיבתי היא תיאור של רכיבים ויחסי גומלין במערכת המסייע לנתח את הסיבות למציאות הנוכחית, ולגבש נתיבי השפעה על הדפוסים במערכת.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

מסגרת קינפין

אוגוסט 2021
סיווג של אופי האתגר המערכתי וכיצד נפתח עבורו מענה

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

מפות חשיבה

אוגוסט 2021
חידוד ההבנה שלנו על המרכיבים במערכת, מערכות היחסים בניהם, ולאפשר פיתוח ידע רציף על האתגרים המערכתיים לאורך זמן

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

מודל מערכתי לאסטרטגיה

אוגוסט 2021
קידום קוהרנטיות בין היכולות של הארגון שלנו, הסביבה המערכתית שבה אנו פועלים והיעדים שאנחנו מנסים להשיג.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

ניהול תהליך חשיבה מערכתי

אוגוסט 2021
דיאגרמת משוב סיבתי היא תיאור של רכיבים ויחסי גומלין במערכת המסייע לנתח את הסיבות למציאות הנוכחית, ולגבש נתיבי השפעה על הדפוסים במערכת.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

סריקת אופקים – Horizon Scanning

אוגוסט 2021
לזהות מה עשוי "להפציע", על סמך איסוף מידע ממגוון מקורות, המצביע על "איתותים" רלוונטיים המרמזים על כך.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

שמונה השאלות

אוגוסט 2021
הגדרת אסטרטגיות למימוש חזון מקצועי מוגדר

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

ריבוע התרחישים

אוגוסט 2021
מיפוי ראשוני של ארבעה תרחישים אפשריים לנושא עתידני

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

פתית שלג מקצועי

אוגוסט 2021
חקר השלכות ומשמעויות עתיד מקצועי אישי אפשרי

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

1 / 41234