• תחומי פעילות:

  • נקה בחירה

עוגת העתיד שלי

אוגוסט 2021
סיעור מוחין ראשוני לגבי העתיד בפרישה רחבה של תחומים

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

סיעור טס"כפח (STEEP)

אוגוסט 2021
סיעור מוחין להעמקה בנושא עתידני חדש

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

מניפת עתיד

אוגוסט 2021
מיפוי וסיווג תרחישים עתידיים הנובעים ממגמת הווה

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

טריאדה חינוכית

אוגוסט 2021
כלי לבניית יחידות הוראה מודולריות בנושא עתידנות (ובנושאים נוספים)

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

מבחן חוסן מדיניות / "מינהור רוח" – Policy Stress Testing / Wind Tunneling

אוגוסט 2021
לבחון את החוסן של אופציות מדיניות שונות, או של מרכיבים שונים של מדיניות, מול תרחישים שונים.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

סיעור מוחות על קלפים פרועים

אוגוסט 2021
העלאת רעיונות לקלפים פרועים, הערכה ותיעדוף

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

מיפוי דרכים – Roadmapping

אוגוסט 2021
תיאור גראפי ומילולי של סידרת אבני דרך ופעולות האמורות להוביל אל יעד עתידי מסוים

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

השלכה לאחור – Backcasting

אוגוסט 2021
לקבוע שלבים ואבני דרך להשגת עתיד רצוי.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

גיבוש חזון – Visioning

אוגוסט 2021
פיתוח חזון משותף של אנשי הארגון, שגם נתפש על ידם כניתן להגשמה.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

בניית תרחישים

אוגוסט 2021
בסיס לתכנון המסתמך על תמונות עתיד של תרחישים שונים ובחינת המשמעויות לגבי החלטות בהווה. לאפשר למקבלי החלטות להכין "תוכניות מגירה" בהתאם.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

צירי אי-וודאות

אוגוסט 2021
זיהוי אי-וודאויות חשובות עבור תחום מדיניות מסוים, במבט אל העתיד, כבסיס לבניית תרחישים בתחום זה.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

2 / 41234