• תחומי פעילות:

  • נקה בחירה

אופן עתידים – Futures Wheel

אוגוסט 2021
זיהוי ומיפוי של קשרים סיבתיים בין התפתחויות שונות, כדי להפיק תובנות לגבי האופן בו מגמות או התפתחויות חשובות עשויות להשפיע על תחום מדיניות או אסטרטגיה

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

סקר דלפי

אוגוסט 2021
שיטה לבניית תחזיות והערכות, כאשר לא קיימים נתונים וידע מהעבר. השיטה משמשת גם לגיבוש הסכמה בין מומחים או בעלי עניין בנושאי מדיניות.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

סיעור מוחות – Brainstorming

אוגוסט 2021
שיטה קלאסית להצפת ידע מהמשתתפים. הדגש בסיעור מוחות הוא עידוד להעלאת רעיונות חופשית בנושא שעל הפרק, לרבות רעיונות "פרועים".

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

ראיונות ושיטת שבע השאלות

אוגוסט 2021
לזהות סוגיות אסטרטגיות שיהיה צורך לטפל בהן במסגרת חשיבת העתיד הארגונית. תוך כדי כך אפשר גם לזהות השקפות מנוגדות אצל המרואיינים.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

ניתוח מגמות – Trend Analysis

אוגוסט 2021
הערכה כמותית של התנהגות מגמה מסוימת בעתיד (בטווח זמן מוגדר) על סמך נתונים כמותיים זמינים מהעבר והבאה בחשבון של גורמים העשויים לשנות את התנהגות המגמה.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

שלושת האופקים

אוגוסט 2021
להבין את הדינמיקה של תרחיש לאורך זמן, ולחקור את השינוי הנדרש ליישומו

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית, פדגוגיה של חשיבת עתיד

מעבר לעתיד

אוגוסט 2021
בניית נקודת מבט על אירועי עבר חשובים, ושינויים עיקריים (שלושה) שחלו בהיבט היסטורי רלוונטי, וחקירה כיצד השינוי יחל בעתיד.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

האתגר 2 | מנווטים במציאות החדשה

אוגוסט 2021
פיתוח ארגז כלים למנהלים לניווט במציאות החדשה. קחו ועשו זאת לשלכם.

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

העתיד רלבנטי עבורכם? קבלו שני כלים

אוגוסט 2021
אופן עתידים ומגמותיד הינם כלים המתרגלים חשיבת עתיד ומסייעים לניתוח השלכות וזיהוי איומים והזדמנויות של מגמות, אירועים, והחלטות אישיות על תחומי השפעה.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית, פדגוגיה של חשיבת עתיד

תבנית לפיתוח מודל בית הספר כארגון מורכב מסתגל

אפריל 2021
תבנית זו באה לסייע בבניית מודל 'בית הספר כארגון מורכב מסתגל' ובה היבטים של בניית מודל ועקרונות ארגון מורכב מסתגל.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

מודל בשלות להערכת ביה"ס כארגון מורכב מסתגל

אפריל 2021
קיימות 3 רמות בשלות בהן יכול להימצא בית ספר המוערך כארגון מורכב מסתגל

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

האתגר | מנווטים במציאות החדשה

אפריל 2021
פיתוח ארגז כלים משותף למורים ותלמידים לניווט במציאות החדשה. קחו ועשו זאת לשלכם!

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד

3 / 41234