פדגוגיה מוטת עתיד 2030

ינואר 2020
הספר השלישי בסדרת ספרי "פדגוגיה מוטת עתיד" בגרסה דיגיטלית המציג את תפיסת הפמ"ע ותפיסת חינוך 2030 של ה-OECD.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

פמ״ע מהדורה שניה 2019: פדגוגיה מוטת עתיד

ינואר 2019
מודל מעודכן של פדגוגיה מוטת עתיד, המתמקד בששת עקרונות הליבה: פרסונליות, שיתופיות, אי-פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ותכלול של זהות וייעוד אישי.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

פמ״ע מהדורה ראשונה 2016: מתווה מדיניות מו״פ

דצמבר 2016
מתווה מדיניות מו"פ לפדגוגיה מוטת עתיד. מגמות, אתגרים, עקרונות והמלצות.

תחומי פעילות:

חקר עתידים