• תחומי פעילות:

  • נקה בחירה

דוח זום אין זום אאוט – המכון לחקר עתידים

אפריל 2020
בעקבות משבר הקורונה, התבצע שיח לימוד עמיתים עם אנשי חינוך בארץ ובעולם, שעסק בהתמודדות השדה החינוכי ובאילו כלים ניתן לעשות שימוש.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית