• פעילויות ותוצרים:

  • נקה בחירה

חשיבה מערכתית

ספטמבר 2021
חשיבה מערכתית עוסקת בהבנה של מערכות, כלומר באופן שבו יחסי הגומלין בין פרטים מגוונים יוצרים תופעות שהן משמעותיות יותר מסך הפרטים.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

חילוץ היסט ופוטנציאל

אוגוסט 2021
פיתוח הבנה של הפערים בין נקודות המוצא של המערכות שלנו והמגמות המובילות בהווה, לצד חילוץ הבנות ביחס לפוטנציאל העתידי והסיכונים וההזדמנויות שגלומות בו.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

ניתוח CLD

אוגוסט 2021
דיאגרמת משוב סיבתי היא תיאור של רכיבים ויחסי גומלין במערכת המסייע לנתח את הסיבות למציאות הנוכחית, ולגבש נתיבי השפעה על הדפוסים במערכת.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

מסגרת קינפין

אוגוסט 2021
סיווג של אופי האתגר המערכתי וכיצד נפתח עבורו מענה

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

מפות חשיבה

אוגוסט 2021
חידוד ההבנה שלנו על המרכיבים במערכת, מערכות היחסים בניהם, ולאפשר פיתוח ידע רציף על האתגרים המערכתיים לאורך זמן

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

מודל מערכתי לאסטרטגיה

אוגוסט 2021
קידום קוהרנטיות בין היכולות של הארגון שלנו, הסביבה המערכתית שבה אנו פועלים והיעדים שאנחנו מנסים להשיג.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

ניהול תהליך חשיבה מערכתי

אוגוסט 2021
דיאגרמת משוב סיבתי היא תיאור של רכיבים ויחסי גומלין במערכת המסייע לנתח את הסיבות למציאות הנוכחית, ולגבש נתיבי השפעה על הדפוסים במערכת.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

ערכת ארגון מורכב מסתגל

ינואר 2021
מערכת חינוך הפועלת כארגון חינוך מורכב מסתגל תוכל לספק חינוך רלוונטי, לצמוח ולהשתפר במציאות משתנה, ולהפוך למערכת חינוך מובילה ומתקדמת.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

תבנית לפיתוח מודל בית הספר כארגון מורכב מסתגל

אפריל 2021
תבנית זו באה לסייע בבניית מודל 'בית הספר כארגון מורכב מסתגל' ובה היבטים של בניית מודל ועקרונות ארגון מורכב מסתגל.

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

מודל בשלות להערכת ביה"ס כארגון מורכב מסתגל

אפריל 2021
קיימות 3 רמות בשלות בהן יכול להימצא בית ספר המוערך כארגון מורכב מסתגל

תחומי פעילות:

חשיבה מערכתית

1 / 212