פדגוגיה מוטת עתיד – חינוך רלוונטי במציאות משתנה

המאה ה-21 מאופיינת במציאות מורכבת ומשתנה (VUCA),  שבה מתחוללות מגמות שינוי בכל תחומי החיים ובכללם בתחום החינוך (STEEP). מציאות זו מייצרת באופן מתמיד אתגרים והזדמנויות חדשים לארגוני חינוך ומחייבת אותם להשקיע בעיצוב עתיד חינוכי רצוי כדי להמשיך ולספק חינוך רלוונטי.

פדגוגיה מוטת עתיד (פמ"ע) היא מסגרת תפיסתית ותהליכית לעיצוב עתיד חינוכי במציאות מורכבת ומשתנה. היא רואה את מטרת החינוך כפיתוח היכולת של הלומד להיות אדם פעלן המעצב והמנהל את השלומות האישית שלו ושל החברה בכל ממדי החיים, במציאות המורכבת והמשתנה. כדי לפתח את היכולת הפעלנות לניהול שלומות, מגדירה הפמ"ע מגוון של כשירויות (תמהיל של ידע, מיומנויות, ערכים וגישות) אותן על הלומד לרכוש ולפתח. כדי לקדם פיתוח כשירויות אלו בקרב הלומדים מציעה פמ"ע שישה עקרונות פעולה לקידום החינוך במציאות מורכבת ומשתנה המשפיעים ומעצבים את פרקטיקות העשייה המיושמות בהיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי.

פדגוגיה מוטת העתיד היא מסגרת תפיסתית תהליכית פתוחה, המאפשרת התאמה לייחודיות של כל ארגון חינוך, בבחינת "קחו ועשו זאת לשלכם". בנוסף היא מציעה תהליך חשיבה לעיצוב עתיד חינוכי רצוי המתבסס על כלים לאבחון רמת בשלות של ארגון החינוך ביישום המודל ולתכנון יוזמות חינוכיות תואמות פדגוגיה מוטת עתיד.

מצגת פדגוגיה מוטת עתיד 4.0
מסמך פדגוגיה מוטת עתיד 4.0

נייר עמדה:

מודל פדגוגיה מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן