חשיבה מערכתית

במציאות המורכבת והמשתנה של המאה ה-21, יש חשיבות לכך שכל בעלי העניין במערכת החינוך, לומדים, מורים ומנהלים ברמות השונות ירכשו גישות ויכולות להתמודד, לצמוח ולשגשג מול האתגרים וההזדמנויות שהמציאות מזמנת. חשיבה מערכתית, המתבססת על ראייה הוליסטית של הארגון כמערכת, משפרת את יכולתם של ארגונים לפעול במציאות תנודתיות, אי ודאית, מורכבת, ועמומה ולגבש מענים לאתגרים ארגוניים מורכבים.
ערכה זו בנושא חשיבה מערכתית מאפשרת לבעלי העניין לרכוש גישות ויכולות אלו. הערכה מכילה מאגר ידע המתייחס להגדרות, בסיס תיאורטי, מסגרת תפישתית יישומית, מגוון שיטות וכלים והמלצות ליישום. בנוסף כוללת הערכה מערכי הדרכה בנושא חשיבה מערכתית הכוללים, מצגות, סדנאות התנסות וכלים.
המטרה היא שבעלי העניין השונים במערכת החינוך ילמדו באופן עצמאי את תכני הערכה ויישמו את כולה או חלקים ממנה בהתאם לייחודיותם במסלולי העשייה השונים שלהם. תהליך הפיתוח של הערכה באגף מו"פ יימשך, גם לאור הניסיון המצטבר מהשטח, ובעתיד יפורסמו מהדורות נוספות מרחיבות ועדכניות.

>> מצגת מלווה

ערכה מתודולוגית:

חשיבה מערכתית

כתב: יותם הכהן, חברת דואולוג